Ziekenhuis Rivierenland

Imre Aniba

Ziekenhuis Rivierenland wil een top werkgever zijn

Recent medewerkersonderzoek bij Ziekenhuis Rivierenland (te Tiel en Culemborg) stond in het teken van de wil om een topwerkgever te worden in ziekenhuisland. Hoe? Door de resultaten van het eerste medewerkersonderzoek als leidraad te nemen en over de hele linie te verbeteren. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Aanleiding van het onderzoek

Marieke Bouwmeester, van Ziekenhuis Rivierenland: “De aanleiding om terugkerend medewerkersonderzoek uit te voeren is dat we als ziekenhuis graag de betrokkenheid, motivatie en de tevredenheid van onze medewerkers willen meten. Aangezien we al eerder een medewerkersonderzoek via Effectory hebben laten uitvoeren is het mooi om te vergelijken met de scores van het eerste onderzoek. Gezien de positieve resultaten, willen we deze gaan inzetten om goed personeel te werven en te behouden. Wij willen graag een interessante en topwerkgever zijn in ziekenhuisland.” Het is echter geen kinderspel om de scores van een eerste meting te verbeteren. Medewerkers verwachten dan immers méér dan voorheen. Toch is het gelukt.

Stap dichterbij topwerkgever

“Een medewerkersonderzoek geeft feilloos aan hoe ons ziekenhuis wordt ervaren als werkgever.”

Gezien de resultaten uit het vervolgonderzoek is de droom een stap dichterbij gekomen: Arbeidsomstandigheden, collega’s en leidinggevende werden beduidend beter beoordeeld dan tijdens de eerste meting en de algemene werkbeleving steeg van een 7,1 naar een 7,4. “Het opvallendste is dat we een hele goede score hebben en op veel punten beter scoren dan de benchmark”, aldus Marieke, “Dat we daarmee een ziekenhuis zijn dat op de kaart staat, is een mooie bevestiging. Juist omdat een medewerkersonderzoek feilloos aangeeft hoe de medewerkers ons ziekenhuis ervaren als werkgever, maakt dat we trots kunnen zijn op onze resultaten.” Meteen rijst de vraag: Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?

Hoge betrokkenheid en respons

Een hoge betrokkenheid is essentieel om tot verbeteringen te komen. Gezien de respons op het onderzoek, die twee maal ruim boven de 60 procent lag, is de bereidheid om mee te werken aan het onderzoek groter gebleken dan bij andere ziekenhuizen: Gemiddeld is de respons bij ziekenhuizen 54 procent (bron: Benchmark ziekenhuizen). Deze betrokkenheid lijkt de sleutel te zijn. Marieke: “Door actief met verbeterplannen op de afdelingen van start te gaan en met de medewerkers te kijken waar de verbeterpunten zitten, start je een continu proces om de resultaten positief te beïnvloeden. Daar werken we hard aan. Zo wordt er altijd per afdeling een plan van aanpak opgesteld.”

Sam van Diemen, consultant bij Effectory, vult aan: “In de resultaten zag je dat Ziekenhuis Rivierenland zich onderscheidde op leiderschap en organisatie. Er wordt positief tegen de organisatie en tegen de managers aangekeken. Er is ook een goede betrokkenheid van medewerkers bij het ziekenhuis. Ik denk dat het echt komt door managers die goed communiceren en medewerkers betrekken.”

Sam sluit af met lovende woorden: “Het was een gezellige samenwerking. We hebben een leuk traject samen gedaan. Daarnaast hebben ze een mooie stijgende lijn laten zien ten aanzien van de vorige meting. Een ziekenhuis dat trots mag zijn op zichzelf en medewerkers serieus neemt. Ik denk dat ze goed werkgeverschap en het benutten van de mogelijkheden van je potentieel wel goed begrepen hebben.”