Medewerkersonderzoek populair stuurinstrument management

Arne Barends

Landelijk onderzoek van Effectory onder ruim 11.000 HR Managers in Nederland wijst uit dat medewerkersonderzoek naar de tevredenheid en motivatie van medewerkers een populair stuurinstrument is voor managers. Vandaag de dag zetten HR Managers het instrument steeds vaker in om draagvlak te zoeken voor strategische beslissingen en richting te geven aan het toekomstige beleid. Het tegengaan van verzuim en het terugdringen van verloop vormen minder vaak aanleiding voor het uitvoeren van een medewerkersonderzoek.

Volgens Marc Sijtstra, directeur van Effectory, wordt beleid steeds vaker bepaald vanuit het medewerkerperspectief. “Dit is een positieve ontwikkeling. Directies toetsen door middel van medewerkersonderzoek huidige strategieën en zetten toekomstige strategieën uit. Het standpunt en de input van de medewerker vormt daarin steeds vaker een uitgangspunt. Directies beseffen dat beleid door medewerkers moet worden gedragen. Medewerkers die zich in het beleid kunnen vinden zullen zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Zij zien hun mening en ideeën terug en dat vormt een extra motivator. Betrokken medewerkers zetten zich meer in voor de organisatie en dat loont.”

Medewerkersonderzoek uitgegroeid tot gebruikelijk instrument

Bij HR Managers is het medewerkersonderzoek uitgegroeid tot een gebruikelijk instrument. Driekwart van de HR Managers heeft eerder een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De hoogte van de respons wordt als belangrijkste graadmeter gebruikt voor het succes van het onderzoek. “Des te hoger de respons, des te meer waarde de uitkomsten van het onderzoek krijgen. Hoge respons duidt op een hoge betrokkenheid bij het onderzoek en de organisatie,” verklaart Marc Sijtstra.

Lijnmanagers moeten nog grotere actiebereidheid tonen

Hoewel bedrijven met minder dan 200 medewerkers meer tevreden zijn over het effect van het onderzoek op de organisatie dan bedrijven met meer dan 1000 medewerkers, zijn slechts 3 op de 10 HR Managers tevreden over de actiebereidheid van lijnmanagers. Volgens Marc Sijtstra is het van groot belang lijnmanagers vanaf het begin actief bij het onderzoek te betrekken. “Dan creëer je pas draagvlak en gaat het onderzoek leven.”

Benchmarken resultaten belangrijk voor iedere organisatie

Een ander belangrijk resultaat dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat grotere bedrijven meer waarde hechten aan het benchmarken van de resultaten dan kleinere bedrijven. “Een benchmark met andere bedrijven maakt het mogelijk jouw resultaten aan de markt te toetsen. Dit stelt je in staat betere strategische beslissingen te nemen. Benchmarken van je resultaten is cruciaal voor alle bedrijfsgroottes. HR managers kunnen eigenlijk niet meer zonder,” aldus Marc Sijtstra.