Medewerkersonderzoek voor waterschappen

Effectory

Waterschappen behoren tot de oudste instellingen van de Nederlandse overheid en vervullen een belangrijke rol in het Nederlandse watermanagement. Gezien deze belangrijke rol van waterschappen voor onze maatschappij enerzijds en de ontwikkelingen in de sector anderzijds, is het essentieel aandacht te besteden aan de werkbeleving van het personeel binnen waterschapsorganisaties.

Effectory heeft als markteider op het gebied van medewerkersonderzoek inzicht verkregen in relevante onderwerpen, vragen en analyses binnen waterschappen. Op basis daarvan is een gerichte vragenlijst ontwikkeld, met een op waterschappen toegespitste benchmark. Dit stelt waterschappen in staat hun eigen prestaties te spiegelen aan die van collega-waterschappen.

Wat kunt u verwachten van het medewerkersonderzoek voor waterschappen?

Een compleet inzicht in de beleving van uw medewerkers. Niet alleen tevredenheid, maar ook zaken als efficiëntie, rolduidelijkheid of productiviteit worden gemeten. Uw hele organisatie wordt gescand.

U krijgt:

  • Een traject waarbij wij al het werk uit handen nemen. De uitvoering kost u nauwelijks tijd;
  • Een aantrekkelijke overzichtelijke vragenlijst. Zowel digitale als schriftelijke uitvoering mogelijk;
  • Toegankelijke rapportages op afdelingsniveau. Gemakkelijk leesbaar, grafisch en kleurrijk;
  • Een speciale benchmark om uw resultaten mee te vergelijken;
  • Aandacht voor het vervolgtraject van het onderzoek in uw organisatie.

Benchmark Waterschappen

Uw scores worden vergeleken met de benchmark Waterschappen, waaraan maandelijks actuele cijfers toegevoegd worden! U vergelijkt uw resultaten dus met organisaties in dezelfde sector, om de scores echt op waarde te kunnen schatten.