Medewerkerstevredenheid woningcorporaties onder druk

Effectory

De medewerkerstevredenheid bij woningcorporaties staat onder druk. Dat blijkt uit landelijke cijfers van de Nationale Tevredenheidsindex® van Effectory. Uit deze index komt naar voren dat de algemene tevredenheid bij woningcorporaties afgelopen twaalf maanden van een 7,5 naar een 7,1 is gedaald.

Naast de daling in algemene tevredenheid is eveneens een daling in tevredenheid over de organisatie te zien. Waar tevredenheid over de eigen organisatie vorig jaar nog met een 7,5 gewaardeerd werd, scoort dit aspect momenteel een 7,1.

Kijkend naar de tevredenheid over arbeidsomstandigheden, scoren woningcorporaties met een 6,9 nog altijd aanzienlijk hoger dan de gemiddelde Nederlandse organisatie (6,6). Maar met een 7,2 vorig jaar, hebben corporaties ook op dit vlak aan tevredenheid ingeboet.

‘De corporatiebranche is de afgelopen tijd aan flink wat veranderingen onderhevig geweest. Fusies, reorganisaties, kostenbegrenzingen. Allemaal met het doel om een efficiencyslag te maken en de organisatie klantgerichter in te richten. Deze veranderingen zorgen voor onrust. Wat z’n weerslag heeft op de tevredenheid,’ verklaart Marc Sijtstra, directeur van Effectory.

‘Medewerkers worden uit hun veilige huis gehaald en moeten werken volgens nieuwe doelstellingen, richtlijnen en procedures. Bij onvoldoende duidelijkheid over te behalen doelen en richting van de organisatie, leidt dit tot lagere tevredenheid. In tijden van verandering ligt de aandacht vooral bij structuur. Terwijl een organisatie juist dan schreeuwt om aandacht voor mens en cultuur.’

‘Wat vaak wordt vergeten, is dat medewerkerstevredenheid een eerste stap is naar een klantgerichte organisatie. En juist deze klantgerichtheid staat bij veel corporaties hoog in het vaandel. Blijf daarom oog en oor houden voor je medewerkers. Tevreden medewerkers zitten lekkerder in hun vel, gaan met plezier naar het werk en stralen dit uit naar klanten,’ aldus Sijtstra.

De Nationale Tevredenheidsindex® laat over de afgelopen twaalf maanden en daling in de tevredenheid van de gemiddelde Nederlandse organisatie zien. Woningcorporaties volgen weliswaar deze trend, maar scoren gemiddeld hoger.