Medewerkerstevredenheidsonderzoek? Betrek de Ondernemingsraad!

Arne Barends

Het is een vraag die ik vrijwel wekelijks hoor: “Moeten we onze Ondernemingsraad (OR) betrekken in ons medewerkersonderzoek of medewerkerstevredenheidsonderzoek?”. Er zijn nog steeds werkgevers die de OR liever buiten het traject houden. Dat vind ik een gemiste kans. Het voordeel van een gezamenlijke inzet reikt namelijk veel verder dan het onderzoek alleen. Ik durf te beweren dat het voor beide partijen een heilzame exercitie is.

Betrekken ondernemingsraad niet verplicht

Een wettelijke plicht om de OR bij een medewerkersonderzoek te betrekken is er niet. Toch adviseer ik bij onze grotere opdrachtgevers altijd om de (centrale) ondernemingsraad te betrekken bij de opzet van het onderzoek en het natraject. Het doel van het onderzoek is om in dialoog met je medewerkers te komen en zo samen de prestaties van uw organisatie verder te verbeteren. De OR is een belangrijke partij om dit doel te bereiken. Zij zijn goed op de hoogte van wat er speelt in de organisatie en zijn een belangrijke link naar uw medewerkers.

Oprechte verbazing

Tot mijn oprechte verbazing, merk ik dat er nog steeds veel werkgevers zijn die de OR gevoelsmatig liever buiten het traject houden. Waarom? Meestal omdat ze ervan uitgaan dat de OR alleen maar lastige vragen wil opnemen, of omdat het betrekken van de OR vooral veel extra tijd zal kosten.

Gemeenschappelijk belang

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die de OR wél bij hun medewerkersonderzoek betrekken. Het medewerkersonderzoek blijkt dan bij uitstek een onderwerp waar het gemeenschappelijke belang van de OR en de werkgever wordt aangesproken. Beide partijen willen dat de medewerkers het goed naar hun zin hebben op het werk en dat de organisatie duurzaam succesvol is.

  • De Ondernemingsraad vindt het van belang, omdat zij het geluk van de medewerkers vooropstelt.
  • De werkgever vindt het van belang, omdat hij weet dat bevlogen en gemotiveerde medewerkers uiteindelijk het verschil maken in zijn concurrentiepositie.

Verschillend perspectief

Deze twee drijfveren zijn volstrekt logisch en zeer goed verenigbaar. Ze zijn tekenend voor het verschillende perspectief waarmee ondernemingsraden en werkgevers naar medewerkers kijken. Voor de OR is het werkplezier van medewerkers een doel, voor de werkgever een middel.

Wederzijds begrip

Vaak bepalen we de vragenlijsten en het communcicatietraject in één of twee sessies waar zowel de OR als de bestuurders bij aanwezig zijn. Werkgevers willen aanvankelijk het liefste vragen opnemen als: “Zijn je taken duidelijk?”, “Word je goed begeleid door je manager?”. De ondernemingsraad wil vragen opnemen als: “Heb je het naar je zin?”, “Is je werkdruk niet te hoog?”. Meestal gebeurt er in deze sessies iets magisch.  De werkgevers zien in dat hun medewerkers eerst zin moeten hebben om voor ze te werken; dat ze zich herkend en erkend voelen. De ondernemingsraad ziet waarom bestuurders het zo belangrijk vinden dat medewerkers hun geld opbrengen. In een paar uur tijd ontstaat enorm veel extra wederzijds begrip. Begrip, dat bij veel andere thema’s die tussen de OR en bestuurders spelen, ook heel goed van pas komt.

Een succesvol onderzoek

En het onderzoek? Dat wordt natuurlijk top. Medewerkers en managers kunnen zich erin herkennen. Er is op voorhand veel meer draagvlak voor de uitkomsten. Mocht u voor uw organisatie nog twijfelen: doe het samen met de OR. Het is echt een loterij zonder nieten.