10 stappen voor een succesvol verbetertraject

Anna van Oenen

“Hoera we hebben een rapportage!” En dan?

10 stappen voor een succesvol verbetertraject

Maarten Fijnaut, trainer bij Effectory: “Als de resultaten bekend zijn denken veel organisaties: ‘Nu heb ik de oplossing!’ Dat is niet helemaal juist, je hebt antwoord. Antwoord op de vraag hoe staan we ervoor?. De consultant van Effectory geeft advies over welke punten niet aansluiten op het beleid/ de doelstellingen van de organisatie. De organisatie wordt een richting aangegeven. Het vertalen van de resultaten naar actieplannen vergt echt meer aandacht. Bij Effectory beseffen we dat begeleiding het proces van resultaat naar actieplan efficiënter maakt en het verbetertraject effectiever. Organisaties die gebruikmaken van onze workshops schakelen sneller en verhogen hun prestaties zichtbaar door op de juiste manier om te gaan met de resultaten van hun onderzoek.”

Sociale innovatie: de verbetering van binnenuit

Zet de cijfers om in succes!

Een verbetertraject kunt u zelf doen of met de professionele begeleiding van een facilitator tijdens een workshop. Neem contact op met uw consultant voor meer informatie. Meet u nog niet bij ons? Dan kunt u hier meer informatie vinden over medewerkersonderzoek.

1. Vaststellen van goede resultaten

Kijk niet alleen naar de knelpunten die naar voren komen uit het medewerkersonderzoek. Let ook op wat er wél goed gaat.

2. Communiceren van de resultaten

Doe dit zo snel mogelijk, zeker wanneer bekend is dat u over de resultaten van het onderzoek beschikt.

3. Werk volgens de verbetermethodiek

Meet periodiek en gebruik de tijd tussen metingen om te verbeteren.

7 tips voor een Medewerkersonderzoek

Staat er een medewerkersonderzoek bij je op de planning of ga je binnenkort op een andere manier aan de slag met feedback van je medewerkers?

Downloaden

4. Vaststellen van knelpunten

Haal eerst álle knelpunten uit de resultaten naar voren. Het maakt niet uit of het om een groot of een klein knelpunt gaat, of u direct een oplossing ziet, of dat dat knelpunt uw verantwoordelijkheid is. Die afbakening vindt pas in een later stadium plaats.

5. Uitdiepen van knelpunten

Het is belangrijk knelpunten uit te diepen door feiten te verzamelen. Zo kunt u in een later stadium vaststellen of de ondernomen acties tot het gewenste resultaat hebben geleid.

6. Filteren en rubriceren van verbeterpunten

Bepaal per verbeterpunt voor welk niveau in de organisatie het relevant is.

7. Doelen bepalen

Stel voor elk knelpunt een einddoel vast en bepaal eventuele tussendoelen.

8. Acties formuleren

Welke acties liggen nog tussen de huidige situatie en de doelen in?

9. Alle knelpunten terugkoppelen

Besef dat niet voor alle knelpunten direct een oplossing is die financieel of praktisch haalbaar is. Is er geen directe oplossing, dan kunt u besluiten de verwachtingen van uw medewerkers te verlagen (management van verwachtingen).

10. Het actieplan en vervolgstappen

De eerste negen stappen vormen het uitgangspunt voor het actieplan. Stel één centraal persoon aan die bewaakt dat alle acties op tijd en door de juiste persoon worden uitgevoerd. Plan ook alvast een afspraak in waarin de voortgang van de acties met alle betrokkenen wordt doorgenomen. Communiceer tot slot niet alleen de onderzoeksresultaten naar uw medewerkers, maar ook (de voortgang van) het verbetertraject.