Tips voor een succesvolle analyse en rapportage van feedback

Marlies Pellikaan

Je hebt je medewerkers gevraagd hoe zij hun werk ervaren en wat je nog kunt verbeteren aan je organisatie. Heel goed! Maar waar moet je op letten als je deze feedback gaat analyseren? En hoe maak je een heldere en overzichtelijke rapportage? In deze blog leggen we dat haarfijn uit.

Tips voor een succesvolle analyse en rapportage van feedback

We schreven al eerder over waar je rekening mee moet houden voordat je aan de slag gaat met feedback van medewerkers, als je feedback ophaalt via een vragenlijst, als je feedback ophaalt via interviews of een panel. We deelden onze tips voor een goede start van een feedbacktraject en voor de uitvoering van het onderzoek. Nu gaan we dieper in op de analyse van de resultaten. Het is belangrijk om een gestructureerde en heldere rapportage te maken, zodat je goed met de resultaten aan de slag kunt gaan.

Rapportage maken

In de rapportage vermeld je om te beginnen de aanleiding, opzet en uitkomsten van je onderzoek. Waarom is het feedbacktraject eigenlijk uitgevoerd? Wat was de respons of hoeveel proefpersonen heb je gesproken? En natuurlijk: wat is de belangrijkste feedback die je binnen gekregen hebt? Houd het, ondanks dat je volledig moet zijn, toch zo beknopt mogelijk. Kwantitatieve scores verwerk je met een statistische analyse. Het toevoegen van de antwoorden op open vragen is belangrijk om inzicht te krijgen in de motivatie en beweegredenen van je medewerkers.

Hoe ziet de rapportage eruit?

Het is slim om de feedback grafisch te rapporteren, bijvoorbeeld met diagrammen, iconen en tabellen, zodat je in één oogopslag kan zien hoe je organisatie ervoor staat. Geef zo veel mogelijk met kleuren aan wat goed scoort (groen) en waar ruimte voor verbetering is (rood). Probeer de antwoorden op open vragen in een beperkt aantal categorieën in te delen.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Prioriteiten stellen

Wat vinden je medewerkers het belangrijkste verbeterpunt voor je organisatie? Met een statistische berekening kun je prioriteiten in je resultaten in kaart brengen. Je kunt daarmee de invloed uitrekenen van elke factor op de werkbeleving van de medewerkers. Zo krijg je een heldere prioriteitenlijst met daarin de belangrijkste aspecten die impact hebben op een positieve werkbeleving.

Benchmark

Ook is het heel waardevol om de ontvangen feedback zoveel mogelijk te vergelijken. Bijvoorbeeld met andere teams, organisaties, branches of landen. Alleen zo kun je ideëen goed op waarde schatten. Er wordt vaak veel tijd en geld verspild door het trekken van overhaaste en onvolledige conclusies. Dat is zonde en kun je met een benchmark voorkomen!

Groeiend leervermogen

Vergelijk jullie feedback met de feedback uit eerder uitgevoerde medewerkersonderzoeken om trends te signaleren. Je ziet dan precies in hoeverre verbeteracties succesvol zijn en of het leervermogen van je organisatie groeit. Communiceer dit zo duidelijk mogelijk aan je medewerkers om te laten zien dat hun feedback echt wordt benut. Als medewerkers zien dat hun ideëen leiden tot concrete verbeteringen, werkt dat onzettend motiverend. Er is dan veel animo om deel te nemen aan een volgend onderzoek!

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden