Tips voor een vliegende start van je feedbacktraject

Marlies Pellikaan

Je wilt feedback van je medewerkers verzamelen. Een goed idee! Je hoeft namelijk niet ver te zoeken naar de beste ideeën om je organisatie te verbeteren. In dit artikel lees je waar je rekening mee moet houden bij de start van een feedbacktraject. Heb je bijvoorbeeld al bedacht hoe je de start van het project gaat communiceren? Of hoe je medewerkers gaat uitnodigen? Lees onze tips voor een succesvolle aftrap.

Tips voor een vliegende start van het feedbacktraject

Communicatie bij de start van het onderzoek

Voor je medewerkers moet duidelijk zijn waarom jullie een feedbacktraject inzetten en welke voordelen het heeft als zij meewerken (what’s in it for me)? Vanaf de start van het traject promoot je het onderzoek. Laat iedereen weten wat zij kunnen verwachten. Hoe uitgebreider je communiceert, hoe beter. Je zult zien dat de respons toeneemt. Vergeet niet je medewerkers te bedanken voor hun medewerking!

Communiceer helder over het doel, de planning en de termijn voor het invullen van de vragenlijst. Maak ook duidelijk dat de dat de vertrouwelijkheid gewaarborgd is (indien van toepassing) en welke kanalen en mogelijkheden er zijn om vragen te stellen over het onderzoek. Communiceer tot slot ook over de manier waarop de resultaten bekend gemaakt worden.

Communicatiemiddelen

Er zijn allerlei manieren om het onderzoek onder de aandacht te brengen. Een greep uit de mogelijkheden:

  • E-mail
  • Intranet
  • Introductiefilmpje
  • Whats-app
  • Brief of flyer
  • Artikel in personeelsmagazine
  • Posters
  • Werkoverleg

Misschien heb je zelf nog leuke ideeën om het traject op een creatieve manier te promoten? Ga daar gerust mee aan de slag en kies wat bij jullie organisatie past.

Communicatie tijdens het onderzoek

Vertel wat de eerste resultaten zijn en welke stappen er genomen worden om samen verbeterplannen op te stellen. Geef daarbij ook een reële planning. Zo zijn de verwachtingen over de periode na het onderzoek helder. Dit heeft meteen ook een positief effect op de deelname aan een volgend traject.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Uitnodiging

Als je het onderzoekstraject uitbesteedt aan een professioneel bureau wordt het uitnodigen van respondenten of proefpersonen je uit handen genomen. Iedereen ontvangt dan een digitale of schriftelijke uitnodiging om deel te nemen. Als je zelf uitnodigingen verstuurt en hierbij gebruik maakt van een online vragenlijst, zorg dan voor een goed werkend systeem. Test bijvoorbeeld de e-mail met de link naar de vragenlijst en denk aan de mogelijkheid om het invullen te onderbreken en op een later tijdstip te hervatten (tussentijds automatisch opslaan van resultaten).

Wil je meer tips voor een succesvol feedbacktraject?

Verzeker jezelf van een vliegende start van je feedbacktraject door goed over bovenstaande onderwerpen na te denken. In onze gratis checklist staan nog meer praktische tips voor je voor het vervolg van je feedbacktraject.

Medewerkersonderzoek

Richt flexibel je eigen onderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu