Feedback via een interview of discussie? 4 praktische tips

Marlies Pellikaan

Ga je feedback van medewerkers verzamelen via een kwalitatieve methode, zoals een interview, één-op-één gesprek of een paneldiscussie? Dan is het belangrijk om goed voorbereid aan de slag te gaan. We delen 4 praktische tips voor een succesvolle aanpak.

Feedback via een interview of discussie? 4 handige tips

1. Aantal proefpersonen

Je wil in de eerste plaats een respresentatieve steekproef voor resultaten van goede kwaliteit. Hoeveel proefpersonen heb je nodig om representatieve feedback te verzamelen? Kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn minder afhankelijk van een grote steekproefomvang dan kwantitatieve methoden. In de kwalitatieve onderzoekspraktijk zijn steekproeven, van 12, 15 of 20 respondenten gebruikelijk. Kijk bij het bepalen van het definitieve aantal vooral of alle mensen die je interviewt relevant zijn voor jouw onderzoek.

2. Deskresearch

Voor je van start gaat is het verstandig om je heel goed te verdiepen in het onderwerp van je onderzoek. Wanneer je bijvoorbeeld een diepteinterview wil afnemen over duurzame inzetbaarheid binnen je organisatie, moet je basiskennis hebben van het thema ‘duurzame inzetbaarheid‘. Welke waarden, pijlers of kenmerken kun je in kaart brengen en bespreken? Je analyseert studies die gerelateerd zijn aan jouw onderwerp. Met andere woorden: je onderzoekt wat je wil onderzoeken. 

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

3. Structuur van het gesprek

Om gericht de feedback te verzamelen waar je naar op zoek bent, kan het handig zijn om te werken met een semi-gestructureerde vragenlijst. Je bepaalt de vragen dan zoveel mogelijk vooraf, maar gebruikt deze vragenlijst alleen als startpunt van het gesprek, als middel om het gesprek te structureren en om niets te vergeten. Vergeet niet om tijdens het gesprek open te staan voor nieuwe en onverwachte input zodat je hierop verder kunt borduren.

4. Conclusies trekken

Het is handig om aan het eind van je interview de antwoorden op de vragen nog even kort samen te vatten. Op die manier geef je de proefpersoon de kans om aan te geven dat je een antwoord niet helemaal goed hebt begrepen of dat hij of zij nog aanvullingen heeft. Zo ben je er zeker van dat je de juiste feedback hebt verzameld.

Wil je meer tips voor een succesvol feedbacktraject? In onze gratis checklist staan nog meer praktische tips om je traject van A to Z in te richten. Doe er je voordeel mee!

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden