Motiveer onbetrokken medewerkers

Manoe Dentener

Hoe gemotiveerder werknemers zijn, des te beter zij hun eigen potentieel vervullen en bij kunnen dragen aan het succes van de organisatie. Medewerkers motiveren is daarom een van de kernwaarden van een succesvolle onderneming. Desalniettemin behoort medewerker betrokkenheid tot de hoogste disciplines van het management.

Motiveer onbetrokken medewerkers

Afhankelijk van de situatie kan het moeilijk zijn om individuele medewerkers te activeren, zeker als ze nieuw zijn binnen het bedrijf en nog niet optimaal zijn geïntegreerd in het team. Soms komt het zelfs voor dat het management veranderingen implementeert waardoor geen optimale betrokkenheid met het team noodzakelijk is. Maar desalniettemin zijn er altijd manieren om deze medewerkers meer te betrekken bij het bedrijf en hen op te nemen in de ‘familie’.

1. Motiveer medewerkers door middel van team-building

En nee, dan hebben we het niet over een groepsactiviteit waarbij iedereen elkaar beter leert kennen door spelletjes, uitdagingen en rollenspellen. Zulke team-building-activiteiten kunnen nuttig zijn – zeker als het gaat om de sfeer binnen het team – maar ze dragen zelden bij aan een het verbeteren van de (team)prestaties. In plaats daarvan is het zinvol om in te zetten op verbetering van de teamstructuur en het optimaliseren van hun workflows. Voorzie je teams van tools die hen helpen om hun doelen vast te stellen en taken duidelijk te verdelen. Als ieder individueel teamlid precies weet wat zijn/haar verantwoordelijkheden zijn, groeit zijn/haar zelfvertrouwen. Dit zorgt ervoor dat teams efficiënter werken en samenwerkingen minder gecompliceerd zullen verlopen – samen kunnen teams beter worden en als één geheel gaan functioneren. Dit vermindert de druk op het individu en zorgt voor gemotiveerdere werknemers.

Whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams

Ben je bezig met het werken aan beter presterende en zelfstandig opererende teams? Download dan ons whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams.

Downloaden

2. Motiveer medewerkers door samenspraak

Je zou natuurlijk tientallen handboeken kunnen lezen over waarom medewerkers niet optimaal betrokken zijn. Je kunt lange lijsten samenstellen van redenen waarom medewerkers niet zo gemotiveerd zijn als je zou willen. Je zou een waarzegger kunnen inschakelen. Of je kunt simpelweg gebruikmaken van de meest betrouwbare bron binnen dit vraagstuk: de medewerkers zelf. Vragen waar de schoen wringt is de eerste en belangrijkste stap vooruit, richting een productieve en constructieve dialoog waar beide partijen van kunnen profiteren.

Kijk verder dan de jaarlijkse voortgangsgesprekken of een vluchtig samengestelde vragenlijst. Pak het systematisch aan. Leg een basis voor doorlopende medewerker-feedback. Dit levert je drie dingen op.

Allereerst zal de resultaatanalyse je vertellen waar in de organisatie de meeste ruimte voor verbetering zit met betrekking tot de motivatie van je medewerkers.

Ten tweede creëer je de mogelijkheid om in een vroeg stadium te signaleren aan welke behoeften van je werknemers niet wordt voldaan, waardoor je hierop kunt anticiperen voordat de motivatie van je medewerkers hieronder lijdt.

En tot slot geef je aan je medewerkers aan dat je waarde hecht aan hun mening en hen actief wilt betrekken in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Dit alles vormt een goede basis voor verdere toename van medewerkermotivatie.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

3. Motiveer medewerkers door participatie

Stel dat je al een medewerker-feedback-proces hebt geïmplementeerd om je medewerkers te motiveren. Wat doe je dan met de resultaten? Je zult in ieder geval de tijd moeten nemen om een gedetailleerde analyse te maken en goed te kijken naar mogelijke oorzaken voor kritiek vanuit de medewerkers. Je medewerkers betrekken bij dit proces is de sleutel tot succes. De motivatie van je medewerkers zal toenemen zodra ze onderdeel kunnen zijn van veranderingsprocessen en zodra ze een bijdrage kunnen leveren door hun eigen ideeën te delen over hoe zaken binnen het bedrijf geoptimaliseerd kunnen worden. Gebruik het potentieel van je medewerkers en geef ze tegelijkertijd het gevoel dat ze gehoord en gewaardeerd worden.

Door deze drie tips toe te passen, zet je de eerste stap richting meer medewerkerbetrokkenheid. Trouwens, we hebben nog een vierde tip: blijf gefocust. Alleen diegenen die continu de vinger aan de pols houden bij hun medewerkers en diens behoeften zullen erin slagen om de werknemers permanent te motiveren.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen