Neemt jouw organisatie medewerkers serieus?

Suzanne Mancini

Hoe kun je als organisatie je wendbaarheid vergroten? En zo flexibel mogelijk meebewegen met ontwikkelingen in de markt? Door te luisteren naar ideeën van medewerkers en hen voldoende verantwoordelijkheid te geven, kan je organisatie op dit gebied ontzettend veel winnen.

Neemt jouw organisatie medewerkers serieus?

Vaak passen logge, traditionele organisaties zich aan de veranderende markt aan door te reorganiseren. Steeds sneller en vaker, omdat de wereld ook in toenemende mate verandert. Dat is niet de beste oplossing, want medewerkers raken gedemotiveerd van voortdurende reorganisaties. Het zorgt voor onzekerheid en onrust.

Organisaties van toen…

Luisteren naar medewerkers

Van teams wordt ondernemerschap en oplossend vermogen verwacht met als doel om meer wendbaar te zijn.

Er zijn ook organisaties die het een stuk beter doen: zij veranderen continu een beetje en betrekken hun medewerkers daar actief bij. Zij nemen hen serieus en luisteren naar hun ideeën om de organisatie te verbeteren en handiger en slimmer te werken. Vaak zien we dat dit soort organisaties werkt in compacte, onafhankelijke teams, die beschikken over voldoende kennis om zelf beslissingen te nemen.

In deze ontwikkeling krijgen teams steeds meer invloed op het succes of falen van je organisatie. We zien in de markt dat teams bijna overal meer verantwoordelijkheden krijgen. Hiermee bedoelen we geen groei van ouderwetse, operationele taken. Nee, teams worden steeds vaker verantwoordelijk gehouden voor een stukje van het bedrijf. Van teams wordt verwacht dat ze zelfstandig inspelen op de verwachtingen van hun eigen klanten. Er wordt ondernemerschap en oplossend vermogen van hen verwacht. Met als doel om daardoor meer wendbaar te zijn.

Hoe kunnen organisaties wendbaar blijven en succesvol inspelen op innovaties?

Deze ontwikkeling is gaande bij vrijwel elke organisatie; zowel bij de moderne, platte en zelfsturende bedrijven als bij de meer traditionele en hiërarchische organisaties. Door in teams te werken, wordt je organisatie flexibeler en ben je beter in staat om je aan te passen aan de ontwikkelingen die op je afkomen.

Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2016

Hoe kunnen organisaties flexibel en wendbaar blijven? Effectory heeft ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun ideeën en dit samengevat in een rapport.

Downloaden

Wat is de rol van teamdynamiek?

Teamdynamiek wordt in dit kader belangrijker dan ooit. Want als het met de teamdynamiek niet goed gaat, blijven prestaties achter. Een slechte teamdynamiek kan ontstaan door ruzie in een team, maar het kan ook veel subtieler zijn.

Zo kan er sprake zijn van groepjesvorming, waardoor mensen zich onveilig voelen. Of een gebrek aan onduidelijkheid of besluitvaardigheid, waardoor medewerkers gefrustreerd raken. Of er kan sprake zijn van dominantie binnen een team, waarbij iemand continu op de voorgrond treedt. Mensen die alles naar zich toetrekken, waardoor anderen geen kans krijgen en waardoor misschien wel heel talentvolle mensen vertrekken.

En een bijkomend nadeel van een team met een slechte teamdynamiek is, dat het ook andere teams infecteert. Het is daarom ontzettend belangrijk om volop aandacht te besteden aan de teamdynamiek in je organisatie. Dit helpt je organisatie om wendbaar en flexibel te blijven.

Whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams

Ben je bezig met het werken aan beter presterende en zelfstandig opererende teams? Download dan ons whitepaper: De 4 geheimen van succesvolle teams.

Downloaden