Organisaties van toen...

Annette Capelle

Niet zo gek lang geleden was de directie-parkeerplek heel gewoon. Deze bevond zich pal naast de entrée en was gereserveerd voor de directie, zodat de verhoudingen binnen het bedrijf, ook buiten, direct duidelijk waren. Veel organisaties waren vroeger ook ‘top-down’ ingericht. De leider nam beslissingen en medewerkers voerden het uit. Jarenlang werd deze, op macht gebaseerde structuur, gezien als de ideale vorm van management. In deze organisaties stond vaak een ideeënbus. Een afsluitbare doos waarin je ‘suggesties’ kon deponeren. Zo wist het management of de directie wat er speelde, zonder direct geconfronteerd te worden met het personeel.

Organisaties van toen…

De kracht en kennis van medewerkers wordt steeds beter benut om een gezonde en duurzame organisatie te creëren.

Organisaties van nu

Gelukkig zijn ‘organisaties van toen’ grotendeels verleden tijd en beseft het merendeel van de bedrijven in Nederland dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn en werken elke dag aan goed werkgeverschap. Zij vertrouwen op de kracht van hun eigen mensen, ze stimuleren bevlogenheid, eigen verantwoordelijkheid en luisteren naar de ideeën van hun medewerkers. De feedback van medewerkers wordt ingezet om het verborgen potentieel binnen de organisatie op te sporen en verder aan te wenden.

Ontdek het verborgen potentieel van werkend Nederland

Effectory heeft het voorrecht om jaarlijks bij zo’n 800 organisaties binnen te kijken en hen te adviseren uit naam van hun medewerkers. In 2015 heeft Effectory in totaal ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun werkgever en hun werkbeleving. Hoe bevlogen zijn zij? Welk verbeterpotentieel zien zij voor hun werkgevers? En voor zichzelf? Dat levert een schat aan informatie en kansen voor verbetering. Al deze inzichten hebben we gebundeld in ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2016’.

Hoe kunnen organisaties wendbaar blijven en succesvol inspelen op innovaties?

Het verschil tussen organisaties van toen en nu

Het verborgen potentieel van werkend Nederland - EffectoryIn dit rapport zetten we de traditionele organisaties, organisaties in transitie en moderne organisaties naast elkaar. Deze organisaties hebben een verschillende organisatiestructuur en leggen ook in hun organisatiecultuur andere accenten. Wat betekent dat voor bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers? En hoe wordt leiderschap en werkgeverschap gewaardeerd? In het rapport ontdekt u de verschillen in medewerkersbeleving per type organisatie op tal van HR thema’s.

Vraag het rapport gratis aan