Nooit meer reorganiseren

Charly Landman

Wendbaarheid; veel organisaties zijn ermee bezig. Er komt van alles op ze af: disruptieve innovaties, gamechangers en challengers. Ze moeten continu alert zijn op ontwikkelingen nu en over een paar jaar, hoe de markt daarop reageert en wat ze zelf kunnen doen. De meest relevante vraag: hoe word je zo wendbaar mogelijk? 

Van reorganisatie tot sociale innovatie

Vooral de logge traditionele organisaties passen zich aan door te reorganiseren. Steeds sneller en vaker, omdat de wereld ook in toenemende mate verandert. Het is niet de beste oplossing, want medewerkers raken gedemotiveerd door eindeloos ge-reorganiseer. Andere organisaties doen het een stuk beter door continu mee te veranderen en hun medewerkers daar actief bij te betrekken. Ze gebruiken de collectieve intelligentie van hun bedrijf en laten medewerkers regelmatig aangeven hoe het sneller, beter, goedkoper en klantgerichter kan. Zo blijven ze wendbaar, met sociale innovatie als drijfveer.

Stimuleer ondernemerschap door het collectief denkvermogen te benutten

Wenbare organisaties blijven fit

Organisaties zijn eigenlijk in dit geval net als mensen: wie veel beweegt en dus fit blijft, hoeft minder vaak langs de huisarts. Zo reorganiseren wendbare bedrijven maar nauwelijks; ze blijven succesvol doordat ze zich continu aanpassen aan de veranderende wereld. Traditionele organisaties die wendbaarder willen worden, zullen reorganisatie dus minder als oplossing moeten beschouwen en juist beter moeten kijken naar wat hun medewerkers te bieden hebben. Door zoveel mogelijk het denkvermogen van gehele organisatie te benutten en continu nieuwe inzichten toe te passen in je bedrijf, sta je nooit stil.

Hoe zorgen we dat onze organisatie wendbaar wordt en blijft?

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden