Op naar een hogere mate van sociale veiligheid binnen ziekenhuizen

Op naar een hogere mate van sociale veiligheid binnen ziekenhuizen

Veiligheid binnen ziekenhuizen is cruciaal. Sinds jaar en dag staat fysieke veiligheid hoog op de agenda. De afgelopen jaren is er toenemende belangstelling voor sociale veiligheid binnen ziekenhuizen. En juist die sociale veiligheid is van ongekend groot belang voor een goede zorgverlening en kwaliteit van zorg. Effectory sprak met het NVZ, het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente en het VUmc over hoe zij bezig zijn met sociale veiligheid en publiceerde het boek ‘Sociale Veiligheid – In gesprek met ziekenhuizen’.

Wat is sociale veiligheid?

In de literatuur wordt sociale veiligheid ook wel omschreven als de mate waarin een persoon interpersoonlijk risico durft te nemen, zonder daarbij bang te zijn voor eventuele negatieve gevolgen (Edmonson, 1999). Het is eenvoudiger te begrijpen wanneer je dit gedrag onderverdeelt in drie vormen:

  1. Collega’s durven elkaar aan te spreken op gedrag 
  2. Ze durven openlijk hun fouten te bespreken
  3. Er is ruimte om met eigen ideeën te komen

Deze drie componenten van sociale veiligheid zijn essentieel voor de dienstverlening en zijn succesfactoren voor een hoge kwaliteit van zorg in ziekenhuizen.

Sociale veiligheid in relatie tot patiëntveiligheid

In hoeverre is sociale veiligheid van invloed op de patiëntveiligheid? En wat levert het op wanneer/ als medewerkers de veiligheid voelen om in hun werkomgeving elkaar aan te kunnen spreken, ongeacht hun hiërachische positie? Hiërarchie blijkt sociale veiligheid negatief te beïnvloeden. Een aanspreekcultuur binnen ziekenhuizen is cruciaal, omdat een menselijke fout van een medewerker immers nadelige gevolgen kan hebben voor het welzijn van de patiënt. Dit voorkomen heeft prioriteit nummer één. Nog altijd zien we dat veel ziekenhuizen te maken hebben met sociaal onveilige situaties doordat zaken niet altijd gemakkelijk bespreekbaar zijn. De van oudsher hiërarchische verschillen tussen medewerkers onderling spelen hierin zeker een rol.

Werken aan sociale veiligheid binnen ziekenhuizen

Wat is er voor nodig om binnen ziekenhuizen een cultuur te creëren waarin iedereen zich veilig voelt? Wat zou dat opleveren? Voor zowel medewerkers als patiënten? Voor zover is duidelijk dat sociale veiligheid nooit vorm kan krijgen zonder het basisbeginsel dat iedereen een aandeel heeft in het creëren van een sociaal veilige cultuur. Zowel bestuursleden, leidinggevenden als medewerkers. 

E-book: Sociale Veiligheid – In gesprek met ziekenhuizen

sociale-veiligheidBent u benieuwd naar hoe het NVZ, het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente en het VUmc werken aan sociale veiligheid? Vraag het e-book ‘Sociale Veiligheid – In gesprek met ziekenhuis’ aan en laat u inspireren!

Vraag het e-book gratis aan