People Analytics is "hot"!

Manoe Dentener

People Analytics is officieel “hot” te noemen. Het is alsof organisaties zich plots realiseren dat medewerkers de belangrijkste schakel zijn. Uit nieuw onderzoek van Deloitte uit 2019 (met 10.000 deelnemers in 119 landen) blijkt dat meer dan 70% van de deelnemende organisaties medewerkersonderzoek hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Daarentegen is maar 9% zich bewust van welke mens gedreven factoren nou werkelijk een positieve invloed hebben op de prestaties van hun organisatie. Met andere woorden, iedereen lijkt te beseffen dat ze het moeten doen, iedereen heeft het erover, maar niemand weet nu precies hoe ze het moeten doen.

People Analytics is “hot”!

Wouter Buzing is een expert op het gebied van People Analytics. Hij werkt al 20 jaar bij Effectory, de grootste onafhankelijke medewerkers-feedback-specialist ter wereld. Hij is een rustgevend geluid in een wereld waarin veel te veel data beschikbaar is. Zijn bedrijf ontwikkelde nieuwe People Analytics add-ons die een aanvulling zijn op hun bestaande instrumenten op het gebied van engagement-onderzoek. Hij stelt simpelweg: “We verbinden de resultaten van het medewerkersonderzoek met wat belangrijk is voor organisaties. Deze stap is cruciaal, niet alleen voor de medewerkers (hoe dragen medewerkers optimaal bij), maar ook voor de organisatie zelf (hoe blijven wij gezond en succesvol).” Het soort People Analytics waar een organisatie behoefte aan heeft hangt af van de aard van de organisatie. Voor ziekenhuizen, overheidsinstanties en non-profit organisaties gaat het hoofdzakelijk over het proces en de kwaliteitsindicatoren. Voor commerciële organisaties spelen efficiëntie en rendement ook een rol.

Onmogelijke vragen om te beantwoorden?

Sommige vraagstukken zijn in vrijwel alle organisaties aan de orde. Wouter herkent de frustraties bij HR. Hoe werf je de juiste mensen? Waarom is er zoveel verzuim? Hoe komt het verloop onder medewerkers zo hoog? Hoe kunnen we dit verloop verhelpen? Zetten we te veel druk op onze mensen? Hoe kunnen we hen motiveren? Hoe kunnen we de interne communicatie verbeteren? En dit alles zodanig dat medewerkers én de organisaties beiden er beter en gelukkiger van worden. Stuk voor stuk lastige vraagstukken die soms onmogelijk te beantwoorden lijken. Gelukkig is dat niet het geval.

Creëer impact met People Analytics

Koppel de feedback van medewerkers aan je organisatieresultaat

Download

“Onze nieuwe People Analytics add-ons geven een indicatie wat organisaties zouden moeten doen om bijvoorbeeld beter gebalanceerde en bewuste werkdruk te organiseren, of bijvoorbeeld betere relaties tussen medewerkers en leidinggevenden te realiseren, iets waar beide partijen profijt van hebben. Daarnaast wordt duidelijk hoe het ontwikkelproces van de medewerkers en de carrièremogelijkheden het beste gefaciliteerd kunnen worden. Hiermee krijgt iedereen toegang tot de inzichten die ze nodig hebben om te groeien.” Wouter vervolgt: “We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van onze People Analytics add-ons een aantal voor medewerkers belangrijke thema’s zal doen groeien. En het zal een positieve impact hebben op zaken als klantgerichtheid, verzuimbestendigheid en efficiëntie. Deze add-ons zijn een belangrijke stap om te nemen wanneer men het verloop onder medewerkers wil doen afnemen.” Dat alles hoeft absoluut geen langdurig proces te zijn. De strategische add-ons leveren, na het doorlopen van een medewerkersonderzoek, gerichte informatie op binnen twee weken.

Gratis checklist voor het opzetten van een MTO

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

Big Brother is watching you

De ethische issues rondom People Analytics zijn een zorg voor velen. Neem bijvoorbeeld organisaties die de voor hen beschikbare data over het privéleven van (potentiële) werknemers gebruiken om te besluiten wie ze aannemen. Of organisaties die data verzamelen en analyseren met betrekking tot hun medewerkersbestand zonder dat toe te lichten of daar duidelijk over te communiceren. Dit kan leiden tot onrust en wantrouwen onder de medewerkers. Big Brother is watching you. Een eerder onderzoek wees uit dat 81% van de People Analytics niet optimaal inzetbaar zijn door zorgen omtrent ethiek en privacy. Wouter heeft voor deze zorgen de beste en simpelste oplossing: “Als je niet uit kunt leggen hoe medewerkers gebaat zijn bij het verzamelen en analyseren van bepaalde data, doe het dan gewoon niet.”

Medewerker vriendelijke People Analytics

Wouter hanteert een verrassende metafoor: “People Analytics kan worden vergeleken met een mes. Een mes kan gebruikt worden voor bijzonder onethische zaken. Maar, in de juiste handen, kan een mes ook worden ingezet bij het snijwerk dat nodig is om een culinair meesterwerk te creëren. Een mes kan fungeren als schilderhulpstuk, om olieverf aan te brengen op een prachtig schilderij. Een mes, in de handen van een chirurg, kan levens redden. We gebruiken onze People Analytics add-ons uitsluitend om positieve resultaten te leveren, voor zowel medewerkers als de organisaties waarvoor zij werken. Het beste voor ieder individu staat centraal. En wat het beste is voor de organisatie. De ultieme win-winsituatie.”

Zou je de manier van werken in jouw organisatie willen verbeteren? Lees meer over medewerker-vriendelijke People Analytics add-ons van Effectory.

People Analytics

Met People Analytics vind je antwoord op complexe vraagstukken binnen je organisatie, zoals onder andere prestaties, werkdruk, en retentie van medewerkers.

bekijk nu