Het behoud van personeel in de VVT

Noor Smole

Het is algemeen bekend dat zowel het behoud als het vertrek van medewerkers veelbesproken onderwerpen zijn binnen de gehele zorgmarkt en zeker binnen de VVT (verpleging, verzorging thuiszorg). Naast dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt, kun je als organisatie veel leren van vertrekkende medewerkers.

Het behoud van personeel in de VVT

Het benutten van inzichten en het voorkomen van onnodig vertrek van goed presterende medewerkers is dan ook het uitgangspunt om een uitstroomonderzoek te doen. Maar liefst 67% van de vertrekkende medewerkers geeft namelijk aan dat ze hadden willen blijven als er zaken waren veranderd.

Meer focus op behoud personeel en goed werkgeverschap

Amstelring is al 400 jaar actief in de ouderenzorg. Ruim 3.000 medewerkers zetten zich elke dag in om duizenden ouderen en chronisch zieken een goede dag te bezorgen. Sinds janauri 2019 maakt Amstelring gebruik het van uitstroomonderzoek van Effectory. Waar Amstelring in het verleden vaak sprak over de instroom van medewerkers en de problemen omtrent het aantrekken van gekwalificieerde zorgmedewerkers, ziet Sjoerd Broekman nu een verschuiving plaatsvinden. Voorheen werd gedacht dat een imagoprobleem de boosdoener hiervoor was. Maar is dat wel zo?

Binnen Amstelring is er meer focus gekomen op het behoud van medewerkers en daarmee ook op goed werkgeverschap. Amstelring wilde inzichten over wat maakt dat medewerkers langer bij hen willen werken en waarom ze het een fijne werkplek vinden. Bas Schiebaan (voormalig strategisch HR manager) en Sjoerd vonden direct steun bij de Raad van Bestuur en startte het onderzoek naar waarom medewerkers vertrekken. Zij gingen op zoek naar een manier om dit op strategisch niveau te kunnen koppelen aan het belangrijkste doel, namelijk de uitstroom van medewerkers verminderen.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Uitstroom medewerkers verminderen, maar hoe?

Samen met Effectory begon Sjoerd aan een experiment met machine learning technieken. Dit is een combinatie tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen die kunnen voorspellen welke groepen hogere vertrekrisico’s hebben dan anderen. Dit is enkel om te kijken welke kenmerken deze groepen bevatten, zonder dat het nodig is om individuele koppelingen te maken. ‘De primaire behoefte was om de eerste 100 variabelen over onze medewerkers (kwantitatieve variabelen) te ranken. Wat is belangrijk voor het vertrek van medewerkers?’ Aldus Broekman.

Samen met twee dataspecialisten van Effectory is Sjoerd aan de slag gegaan om het model te bouwen en te testen. In een week tijd zijn alle crossing variabelen aangeleverd bij Effectory. Dit is gedaan omdat in de eerste fase van het onderzoek een meer beschrijvende analyse kan worden gedaan, oftewel door te kijken naar wat er in het verleden is gebeurd. In de afgelopen drie jaar heeft Effectory met name in gesprekken met managers en de Raad van Bestuur het verleden verklaard.

”De volgende stap die gemaakt moet worden is in het nu staan.’ Het heden kun je namelijk aanpassen, waardoor je de toekomst kunt voorspellen. Als voorbeeld nemen we de vraag: ‘Hoeveel verpleegkundigen niveau 5 vertrekken er in 2020?’. Het model helpt om deze medewerkers te targetten en de HR afdeling van een organisatie vroegtijdig te laten werven naar nieuw talent. Want regeren is vooruit zien. Data-analyse is als speerpunt gekozen, omdat Amstelring hier de toegevoegde waarde van ziet. Hoe eerder er inzichten zijn, hoe groter de voorsprong op concurrentie.

Uitstroomonderzoek

Leer van de feedback van vertrekkende medewerkers. Wat kun je in de toekomst beter doen? Voorkom onnodige uitstroom!

bekijk nu

Geen ‘one size fits all’ techniek

Met deze samenwerking wil Amstelring op populatieniveau kijken naar wat voor veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Voor nu is het niet de bedoeling dat het gesprek met individuen wordt aangegaan om hen te behouden. Het wordt eigenlijk gebruikt als fact-check. Als voorbeeld geeft Sjoerd: “Er is nu rumoer bij Amstelring, de reiskosten zouden een belangrijk punt zijn waarom mensen vertrekken, omdat je dit niet vergoed krijgt. Ik heb laten zien dat er slechts drie medewerkers dit als reden opgaven en je dus niet kan concluderen dat dit ook echt een belangrijke reden van vertrek is.”

Hoe meer zekerheid je hebt over de toekomst, hoe meer je daarop kunt acteren. Als organisatie is het beter om te voorkomen, dan achteraf te moeten repareren. Sjoerd geeft aan dat hij ziet dat er landelijk steeds meer aandacht is voor de uitstroom van medewerkers en de daarbij horende onderzoeken. Echter mist hij de flexibiliteit en dient er een ander belang in deze landelijke onderzoeken. Je krijg namelijk wel inzicht in de stromen, maar deze inzichten zijn niet organisatie specifiek. Hij geeft daarbij aan: ‘Ik ben in dienst van Amstelring en wil deze organisatie verder helpen. Dan schieten wij niets op met een ‘one size fit all’.

Op de vraag of er al duidelijke inzichten en resultaten bekend zijn, antwoord Broekman: ‘Het resultaat is er nog niet direct, maar gevoelsmatig is het wel al van waarde geweest. Het modeleren is gelukt. Het wachten is nu op goede data.’ Sjoerd verwacht mooie resultaten en voorziet dat dit niet alleen bij Amstelring van toegevoegde waarde is, maar dat andere organisaties hier ook voordelen uit kunnen halen. Het komende medewerkersonderzoek (begin 2020) en de resultaten van het uitstroomonderzoek zullen data aanleveren die het ontworpen model verder zullen aanvullen.

Medewerkersonderzoek

Richt flexibel je eigen onderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu