Medewerkersbehoud in de zorg: lessen in retentie van het Amsterdam UMC

Zeynep Ruijter

Het behouden van gekwalificeerde medewerkers is een kritieke uitdaging in de zorgsector. Ondanks de instroom is er volgens onderzoek van het CBS grote uitstroom naar andere bedrijfstakken

Medewerkersbehoud in de zorg: lessen in retentie van het Amsterdam UMC   

De oplossing is een succesvolle retentiestrategie. Investeren in medewerkersbehoud verlaagt kosten, verhoogt productiviteit en verbetert medewerkerstevredenheid. Dit alles leidt uiteindelijk tot een sterkere organisatorische prestatie. 

Alleen de organisaties die stappen ondernemen om het hoge verloop van zorgprofessionals te overwinnen zullen slagen, maar om dat te bereiken hebben ze een effectieve retentiestrategie en innovatieve oplossingen nodig. Het behouden van medewerkers in de zorg is het eerste onderwerp dat we in onze EffectiveTalks webinar reeks bespreken vanwege de urgentie van dit probleem in de gezondheidszorg.  

Onze host, Arjen Swank ging in gesprek met Yolande van der Linde, HR-directeur van het Amsterdam UMC en consultants Hanne Kuijstermans en Eline de Visser van Effectory. Aan bod kwamen verschillende uitdagingen in de zorg, waaronder retentie. Het webinar resulteerde in heldere tips voor leiders in de zorg, waarvan we in dit artikel de highlights delen.  

We beginnen met het begrijpen van de behoeften van zorgprofessionals.  

Grip op medewerkersbehoud

Ontdek de huidige stand van zaken op het gebied van medewerkersbehoud. Versterk je retentiebeleid met actuele cijfers, krachtige strategieën en concrete stappen.

Download

Begrip van de behoefte van zorgprofessionals: bevlogenheid leidt tot retentie

Volgens onze eigen data zocht slechts 3% van de bevlogen medewerkers in 2020 en 2021 een nieuwe baan buiten hun organisatie. Wie zorgprofessionals wilt behouden zal dus moeten investeren in het begrijpen van hun behoeften en motivaties. Dit omvat aspecten zoals werkomstandigheden, carrièremogelijkheden, werk/privébalans, en de mate van erkenning en waardering die ze ontvangen. Inzicht in deze factoren kan worden verkregen door regelmatige enquêtes, feedbacksessies en open communicatiekanalen. Wat bevlogenheid precies is, legt Arjen uit in dit artikel.  

Amsterdam UMC’s strategie, geïnformeerd door Effectory’s medewerkersonderzoeken, richtte zich onder andere op wat medewerkers drijft.  

Yolande, HR-Directeur bij Amsterdam UMC zegt, “Bij verpleegkundigen zien we dat ze andere afwegingen maken dan een paar jaar geleden. Ze willen graag goed faciliteerd worden… Verpleegkundigen willen heel graag stevig aan de hand genomen worden als het gaat om hun eigen ontwikkeling en het investeren daarin.” (07:21)  

Effectory heeft Amsterdam UMC voorzien van diepgaande inzichten in de dynamiek tussen hun leiderschap en hun medewerkers. Een belangrijk onderdeel daarvan is onder andere de fusiescan. “Er is een fusiescan ontwikkeld met vragen die we stellen aan mensen die van de ene en de andere kant van de Amstel moeten werken, dat gaf een mondvol inzichten,” zegt Yolande. (21:05)  

De rol van leiderschap en ontwikkelingscultuur 

Het belang van gerichte ondersteuning en carrièreontwikkeling voor zorgmedewerkers wordt steeds groter. Zorgprofessionals streven naar zowel persoonlijke als professionele groei. Dit omvat toegang tot opleidingen, bijscholing en kansen voor carrièreontwikkeling.  

Een positieve en ondersteunende werkcultuur draagt bij aan medewerkerstevredenheid en -behoud. Dit omvat het creëren van een omgeving waarin zorgprofessionals zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.  

Voor het HR-succes van Amsterdam UMC is de focus op leiderschap en organisatiecultuur een sleutelfactor. “Mensen werken bij ons omdat ze echt heel erg trots zijn op wat wij voortbrengen.” zegt Yolande. (16:55)  

Toch blijft het niet bij deze uitdagingen, andere factoren zoals vergrijzing hebben ook grote impact op het verloop. “We moeten het werk ook anders organiseren op de vloer, zodat je met minder mensen toch dezelfde hoeveelheid werk aan kunt.” (10:38)  

De vraag is, wat kun je hier als hr-professional of leider in de zorg aan doen?  

Eline de Visser, People Strategy Consultant zegt, “In combinatie met ook minder ‘s nachts willen werken en dat soort zaken is de situatie in de zorg uniek… omdat het 24/7 doorgaat.” (15:28)  

Het behoud van zorgprofessionals vereist een holistische, sectorspecifieke en organisatiespecifieke benadering die rekening houdt met alle aspecten van werktevredenheid en betrokkenheid en de dynamiek tussen beide.  

Lessen over retentie voor leiders in zorgorganisaties 

Investeren in de ontwikkeling, ondersteuning en waardering van zorgmedewerkers, helpt zorgorganisaties bij het opbouwen van een stabiel en loyaal medewerkersbestand .  

Door de focus op ontwikkelingsmogelijkheden, waardering, en een inspirerende werkomgeving, kunnen zorgmanagers een positieve en bevredigende werkcultuur creëren. Dit zal niet alleen de retentie verbeteren, maar ook bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg.  

Yolande deelde drie waardevolle tips voor HR-professionals in de zorg vanuit haar ervaring bij Amsterdam UMC.  

  1. Samen Sterker: In de gezondheidszorg weegt teamwork zwaar. We kijken verder dan onze eigen muren en zoeken actief de samenwerking op met anderen. Deze initiatieven openen deuren naar innovatieve oplossingen en werkmethoden. 
  1. Probeer en leer: Er is geen kant-en-klare oplossing voor de uitdagingen in de zorg. We moeten flexibel zijn, verschillende oplossingen uitproberen en leren van elke stap. Het gaat erom meerdere paden te bewandelen en te zien wat werkt. 
  1. Geef medewerkers een stem: Wat resoneert bij zorgprofessionals, is meer zeggenschap. Door medewerkers te betrekken bij beslissingen en hen meer autonomie te geven, bouw je aan een betrokken en gemotiveerd team. 

De drijfveren van medewerkers gaan verder dan alleen waardering van cliënten. Het gaat om de dynamiek tussen verschillende drijfveren van zorgprofessionals die zorgen dat zij met passie hun vak willen uitoefenen.  

Wat drijft medewerkers om bij een zorgorganisatie te blijven 

In de gezondheidszorg zijn er drie fundamentele drijfveren die professionals motiveren om loyaal te blijven aan hun organisatie. Hanne Kuijstermans legde het haarfijn uit:  

  1. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn cruciaal  

Zorgprofessionals streven naar zowel persoonlijke als professionele groei. Dit omvat toegang tot opleidingen, bijscholing en kansen voor carrièreontwikkeling. Dergelijke mogelijkheden zijn essentieel voor hun vakkundigheid en dragen bij aan algemene tevredenheid en loyaliteit aan de organisatie. 

  1. Inspiratie uit het werk is een andere sleutelfactor 

Medewerkers in de zorgsector zijn vaak gedreven door een diepe, intrinsieke motivatie. Ze zoeken naar een werkomgeving die deze passie voedt en richting geeft. Een heldere visie en het gevoel deel uit te maken van een groter doel versterken hun betrokkenheid en toewijding aan hun organisatie. 

  1. Waardering speelt een vitale rol 

Dit gaat verder dan financiële beloningen. Het omvat de erkenning van individuele inspanningen, het vieren van successen en het creëren van een werkomgeving waar medewerkers zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Een cultuur van erkenning en waardering kan een diepe impact hebben op de werktevredenheid en loyaliteit van zorgprofessionals. 

Hoe kunnen zorgorganisaties dit onderzoeken en evalueren?  

Hoewel iedere organisatie anders is en er ook binnen de gezondheidszorg verschillende typen organisaties zijn, zijn er overkoepelende factoren binnen de sector. Effectory Consultant Eline zegt,  

“We werken met veel verschillende zorgorganisaties, van VVT-organisaties, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ambulancezorg. Een heel breed palet. Maar elke zorgorganisatie heeft met schaarsteberoepen te maken. En die 24/7 factor is verbindend binnen de zorg. (32:28)  

Om de drie bovengenoemde pijlers bij te kunnen houden is het nodig om gebruik te maken van innovatieve oplossingen. “Wij kunnen laten zien wat er speelt binnen organisaties op basis van de feedback van hun eigen medewerkers… Medewerkers geven zelf ook aan wat daarvoor nodig is om ze te behouden,” zegt People Strategy Consultant Hanne. (40:40)    

Ondanks dat medewerkers op individueel niveau verschillende prioriteiten hebben, is de focus op ontwikkeling ook generatieafhankelijk. Hanne zegt, “Je ziet dat de jongere generaties heel graag veel willen ontwikkelen. Ze willen ook carrière stappen maken, maar vooral in de bredere zin, meer trainingen en cursussen volgen. Terwijl mensen die er langer werken, simpelweg geholpen willen worden om hun werk goed te kunnen doen. Dus dat zit hem veel meer in ondersteuning om de digitalisatie bij te houden,” (44:34)  

Eline benadrukt het belang van het luisteren naar en ondersteunen van medewerkers in hun ontwikkeling, wat een cruciale factor is voor hun retentie. Ze wijst erop dat wanneer leidinggevenden effectief zijn uitgerust met de juiste middelen voor een zinvolle dialoog, ze beter in staat zijn om met medewerkers te bespreken wat hun ambities en loopbaanwensen zijn, en om eventuele obstakels of problemen aan te pakken. Dit kan uiteindelijk een aanzienlijke impact hebben op het verminderen van het verloop door medewerkers te helpen hun doelen binnen de organisatie te realiseren. (51:59)  

De Effectory Retentie Analyse is een van de oplossingen die Effectory gebruikt om deze inzichten te verzamelen en analyseren.  

We bespreken wat de Retentie Analyse precies is en hoe zorg HR-professionals kunnen identificeren waarom medewerkers vertrekken, om zo gerichte strategieën te ontwikkelen die het personeelsverloop verminderen en de bevlogenheid en retentie van medewerkers verhogen. 

Begrijp en verbeter retentie

Verbeter medewerkersonderzoeken met extra inzichten: benut inzichten en optimaliseer retentie door de dynamiek van medewerkersfeedback te begrijpen.

Meer informatie

Hoe werkt de Retentie Analyse  

Medewerkersfeedback over werktevredenheid, betrokkenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en waardering biedt inzichten die strategisch ingezet kunnen worden om retentie te verbeteren.  

De Effectory Retentie Analyse geeft inzichten op basis van medewerkersfeedback. Zo brengen organisaties (toekomstige) verloopcijfers in kaart zodat leiders alert blijven wanneer medewerkers signalen geven de organisatie mogelijk te willen verlaten. Door regelmatige medewerkersonderzoeken kunnen organisaties vroegtijdig potentiële verlooprisico’s identificeren.  

Ook helpt de Retentie Analyse hr-medewerkers en leidinggevenden beter te begrijpen wat de drijfveren van medewerkers zijn om te blijven. “Geïnspireerd worden is een hele belangrijke drijfveer en daar zie je dat organisaties het verschil maken,” legt Hanne uit. (43:16)   

Daarnaast vergemakkelijkt de Retentie Analyse het identificeren van specifieke risicogroepen of individuen die mogelijk de organisatie gaan verlaten. Met inzicht in wie deze medewerkers zijn en waarom ze overwegen te vertrekken, kunnen zorgorganisaties gerichte oplossingen inzetten om deze trends tegen te gaan en het verloop te verminderen.  

Ervaar Effectory’s Retentie Analyse 

Wil je meer weten over hoe wij jouw organisatie kunnen helpen om medewerkersbehoud te verbeteren? Samen kunnen we bouwen aan een sterkere, meer betrokken werkomgeving.  

Wij vertellen je graag meer over hoe de Effectory Retentie Analyse medewerkersbehoud- en betrokkenheid verbetert. Vul dit formulier in dan nemen wij contact met je op.   

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen