Resultaat telt voor gemeenten

Myrte van Lee

Het is een veelgehoord geluid: de publieke sector is in beweging. Alles moet sneller, beter en in minder tijd. De prestatie komt hiermee onder druk te staan. Deze trend ontstaat door de huidige maatschappelijke ontwikkeling in de richting van professionalisering van de publieke sector. Deze ontwikkeling wordt erg goed zichtbaar door een stijgende trend in resultaatgerichtheid. Medewerkers beoordelen de resultaatgerichtheid van de gemeente waarvoor ze werken afgelopen jaar met 0,5 punt hoger dan het jaar daarvoor. Een sterke significante stijging van een 5,8 naar een 6,3 gemiddeld.

Toegevoegde waarde

Dit blijkt uit recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd door Effectory onder bijna
7000 gemeentemedewerkers in Nederland. Myrte van Lee, specialist op het gebied
van medewerkersonderzoek bij gemeenten geeft een toelichting op deze verandering:
“Doordat gemeenten in de huidige situatie steeds meer moeten professionaliseren,
staat resultaatgericht werken hoog op de prioriteitenlijst. Gemeenten zetten
hierbij steeds meer in op het belang van de eigen bijdrage van de medewerker.
Inzicht in eigen rol is hierbij van essentieel belang. Wanneer medewerkers een
hoge mate van rolduidelijkheid ervaren, leidt dit tot een beter inzicht in de
toegevoegde waarde die zij leveren.”

Rolduidelijkheid

Medewerkers beoordelen de duidelijkheid van de taken die ze voor hun functie moet uitvoeren met een 7,4. In 2011 was dit nog een 7,1. Ook de manier waarop de taken
uitgevoerd moeten worden steeg afgelopen jaar van een 7,3 naar een 7,5
gemiddeld. “Wanneer medewerkers beter weten wát ze moeten doen en hóe ze dit
het beste kunnen aanpakken, hebben ze vanzelf meer ruimte en tijd over om deze
werkzaamheden efficiënter in te richten” aldus Van Lee.

Eigen ondernemerschap

Gebrek aan rolduidelijkheid kan de ontwikkeling van efficiënt en resultaatgericht
werken in de weg staan. Dit kan zowel aan de kant van de medewerkers als aan de
kant van de leidinggevenden frustraties opleveren. “Zorg als leidinggevende voor
duidelijke kaders voor je medewerkers. Bepaal deze kaders samen met de
medewerkers zodat er op een sociaal innovatieve manier gewerkt wordt aan het vergroten
van de rolduidelijkheid en resultaatgerichtheid. Binnen deze kaders zullen
medewerkers hun eigen ondernemerschap ontwikkelen” adviseert Van Lee.