Sociale veiligheid in ziekenhuisbranche neemt toe

De afgelopen drie jaar wordt er in de ziekenhuisbranche minder ongewenst gedrag door collega’s gerapporteerd. Het kan gaan om verbaal geweld, fysiek geweld, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. In 2012 gaf 20 procent van de ziekenhuismedewerkers aan te maken te hebben gehad met een vorm van ongewenst gedrag. Recent gepubliceerde cijfers tonen aan dat 13 procent van de ziekenhuismedewerkers hiermee te maken heeft gehad. Hoewel er in de ziekenhuisbranche nog steeds meer ongewenst gedrag gerapporteerd wordt dan binnen andere zorgsectoren (10 %) en het landelijk gemiddelde (10 %), is er een positieve trend waarneembaar.      

Sociale veiligheid in ziekenhuisbranche neemt toe

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd onder 424.000 medewerkers, waarvan er ruim 53.000 medewerkers werkzaam zijn in de ziekenhuisbranche. 

Sociale veiligheid op de bestuursagenda van ziekenhuizen

Imre Aniba, zorgconsultant bij Effectory, reageert op de cijfers. “In de afgelopen jaren zien we een daling van ongewenst gedrag binnen ziekenhuizen. Ook zien we dat de verschillen in scores van de ziekenhuisbranche kleiner zijn geworden ten opzichte van de andere zorgbranches en het landelijk gemiddelde. In de ziekenhuisbranche is naast de fysieke veiligheid, steeds meer belangstelling voor sociale veiligheid. Een belangrijke indicator voor sociale veiligheid is in hoeverre medewerkers ongewenst gedrag ervaren. Sociale veiligheid is essentieel voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg. Onder meer om die reden staat sociale veiligheid steeds vaker op de bestuursagenda van ziekenhuizen. Dit blijkt z’n vruchten af te werpen.” 

Elkaar niet direct durven aanspreken

Toch is dit niet het hele verhaal. In de ziekenhuisbranche durven collega’s elkaar namelijk minder vaak aan te spreken op gedrag. Gemiddeld beoordelen ziekenhuismedewerkers de stelling ‘Als collega’s kunnen we elkaar aanspreken op gedrag’ met een 6,5. Dit ten opzichte van de 6,9 van zorgverleners in andere zorgbranches. Aniba licht toe: “Je veilig voelen om je collega’s aan te spreken op gedrag is tevens een belangrijke indicator voor de sociale veiligheid in een werkomgeving. Het lijkt erop dat de van oudsher hiërarchische verschillen tussen medewerkers hier een rol in spelen. Het is niet gangbaar dat een assistente een specialist aanspreekt op zijn of haar gedrag, ook wanneer dit wel nodig is. Ondanks dat de scores op deze stelling de afgelopen drie jaar nagenoeg gelijk zijn gebleven, zien we dat steeds meer ziekenhuizen aandacht besteden aan de manier waarop je elkaar aanspreekt. Deze positieve ontwikkeling gaat zeker bijdragen aan een sociaal veiligere cultuur binnen ziekenhuizen en daarmee ook aan een hogere patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.”