Stafafdelingen, de basis voor een productieve organisatie

Annette Capelle

Door de structurele en kwalitatieve krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor organisaties steeds moeilijker om aan gespecialiseerde en gekwalificeerde medewerkers te komen. Het is zaak om de organisatie zo in te richten dat het primaire proces zich kan richten op de kerntaken en geen tijd verliest aan ondersteunende werkzaamheden. Het is de taak van de stafafdelingen om hen optimaal te ondersteunen.

Zoek oplossingen intern

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het aan te raden om intern naar een oplossing te zoeken om aan de (groeiende) vraag te kunnen voldoen. Door uw stafafdelingen op een nieuwe of verbeterde manier in te richten, kunt u uw organisatie effectiever en efficiënter laten werken. In de praktijk blijkt namelijk dat de medewerkers uit het primaire proces nog vaak ondersteunende werkzaamheden zelf uitvoeren. Dat is natuurlijk zonde! Door uw stafafdelingen anders te organiseren, kunt u de productiviteit van uw gehele organisatie bevorderen.

Wat betekent dit voor de stafafdelingen?

Stafafdelingen verleggen hun focus naar de optimale ondersteuning van het primaire proces. Als hr-manager, ict-manager of facility manager is het van belang om de interne klant goed te kennen. Alleen dan is het mogelijk om de juiste producten en diensten te bieden waar de medewerkers uit de primaire organisatie het meest mee geholpen zijn. Achterhaal wat er speelt bij de interne klanten en waar ze zich dagelijks mee bezig houden. Door de interne klanten te kennen, kunnen stafafdelingen de gewenste toegevoegde waarde bieden.

Stuurinformatie

‘In goed contact staan met de interne klant’ klinkt aannemelijk, maar hoe werkt dat in de praktijk? Zorg dat u op gestructureerde wijze feedback verzamelt van uw interne klanten. Ga niet uit van verhalen in de wandelgangen of een interne klant die altijd zijn mening ventileert. Zorg dat alle interne klanten u input geven, zodat u stuurinformatie krijgt waar u daadwerkelijk mee aan de slag kunt gaan. Een intern klantenonderzoek biedt uitkomst!