Subsidie beschikbaar voor ons medewerkersonderzoek

Kevin Konings

De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt en medewerkers moeten steeds langer doorwerken. Dit terwijl er meer van medewerkers wordt gevraagd. Van medewerkers wordt verwacht dat zij meebewegen met de snel veranderende wereld, klantbehoeften en technologische ontwikkelingen. Het is daarom essentieel dat er geïnvesteerd wordt in medewerkers, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid bestaat een subsidieregeling, de ESF-subsidie. Deze subsidie is inzetbaar voor een medewerkersonderzoek van Effectory.

Subsidie beschikbaar voor medewerkersonderzoek door Effectory

Wat is de ESF-subsidie precies?

ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Sinds oktober 2014 is het voor werkgevers mogelijk om een beroep te doen op dit fonds om duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie te stimuleren. Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers gedurende hun loopbaan over de juiste mogelijkheden en voorwaarden beschikken om hun werk met behoud van gezondheid, productiviteit en motivatie uit te voeren. Duurzame inzetbaarheid wordt onder andere gestimuleerd door deze factoren periodiek bij medewerkers te onderzoeken en vervolgens gericht aan te pakken. Het medewerkersonderzoek van Effectory is hier specifiek op gericht.

Advies bij de ESF-aanvraag

10.000 euro subsidie per medewerkersonderzoek     

Per medewerkersonderzoek kan er maximaal €10.000 gefinancierd worden door middel van de ESF-subsidie. De kosten die subsidiabel zijn, zijn alléén de uren gemaakt door een externe adviseur. De subsidie bedraagt 50% van deze kosten. Het  minimale subsidiebedrag ligt op €6.000, dit is het geval bij projectkosten van €12.000. 

Wacht niet te lang!

De eerste aanvraagperiode start naar verwachting in het najaar van 2016. De exacte datum wordt later bekendgemaakt. Verder zijn er nog een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Je hebt minimaal twee medewerkers in dienst
  • Het project duurt maximaal 12 maanden
  • Medewerkers worden betrokken bij het project
  • Er worden drie referenties aangeleverd ter verantwoording van de keuze voor de adviseurs 

TIP: wacht niet te lang! De subsidie aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Het is dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je dient je susidie aanvraag in bij het Agentschap SZW.

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan

ESF-2014-2020-adviesSinds 2014 is het mogelijk om de ESF-subsidie aan te vragen. Effectory heeft een groot aantal organisaties ondersteund bij hun aanvraag. Weten wat de subsidie voor jouw organisatie kan betekenen en waarop je moet letten bij de aanvraag? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Vrijblijvend advies bij de ESF-aanvraag