Toezichthouders opgelet! Houd vinger aan de pols

Madelon Lutgert

In 2014 is er nog een extra uitdaging bijgekomen in corporatieland: de professionaliseringsslag naar een meer zakelijke werkomgeving. Het moet efficiënter, zakelijker en klantgerichter.

Op het hoogste niveau is de visie voor de toekomst vaak helder en waarom het nodig is om de stappen naar een meer zakelijke werkomgeving te maken. Echter deze boodschap sijpelt nog niet geheel door tot de medewerkers op de werkvloer van woningbouwcorporaties. Hoe blijft u als toezichthouder voldoende betrokken bij de transformatie naar een zakelijk werkomgeving? En hoe houdt u als toezichthouder vinger aan de pols bij de medewerkers op de werkvloer?

Transformatie naar een zakelijke werkomgeving

Woningcorporaties staan bekend om de gezellige werksfeer, collegialiteit en informele structuur. Men ervaart de werkomgeving zelfs als een warm bad, waar rekening wordt gehouden met de behoefte van de medewerkers. De betrokkenheid is doorgaans hoog. Dit wordt nu anders. Bij een transformatie naar een meer zakelijke werkomgeving is het daarom nuttig om vinger aan de pols te houden.

De rol van de toezichthouder

Als trainer bij Effectory kom ik jaarlijks bij honderden organisaties over de vloer. Daar zitten heel veel prachtbedrijven tussen. Binnen deze organisaties heerst een gezonde cultuur. Binnen deze organisaties hebben toezichthouders een controlerende, uitdagende en inspirerende rol. Zo dragen zij bij aan het succes van de organisatie. Een rol die alle toezichthouders graag zouden spelen. Helaas bezoek ik ook wel eens grote instellingen waar de sfeer onprettig is. In negen van de tien gevallen, hebben de toezichthouders geen idee wat er wérkelijk speelt op de werkvloer. Alle goede intenties ten spijt, leggen zij onvoldoende de vinger op de zere plek.

Basisfout

Wat ik tegenkom is dat degene die dagelijks sturing geeft aan de medewerkers vaak niet meegenomen wordt in het vormen van de nieuwe visie. Hierdoor ontstaat een middenkader dat meer aan de medewerkers kant staat dan aan de corporatie zijde. Het middenkader begrijpt niet waarom de directie heeft besloten om de budgeten voor bepaalde projecten te korten of waarom er bijvoorbeeld een ander systeem wordt ingezet om meldingen van huurders te monitoren. Uitleggen waarom en met welke doel een beleid veranderd is cruciaal. Hoe de transformatie naar een meer zakelijke werkomgeving bij de medewerkers wordt verkondigd is uiteindelijk bepalend voor het draagvlak op de werkvloer. Een sterk en onafhankelijk intern toezicht is daarbij van belang voor het functioneren en de continuïteit van woningcorporaties.

Pols hoe uw medewerkers erin staan

Het middenkader actief laten meedenken over de visie van de organisatie bevordert de acceptatie van de beslissingen op de werkvloer. Naast de acceptatie is deze groep leidinggevenden bepalend voor de snelheid van de professionaliseringsslag in de organisatie. Betrek de groep daarom zo snel mogelijk in geval van veranderingen! Pols vervolgens regelmatig hoe uw medewerkers erin staan. Vraag bijvoorbeeld regelmatig de feedback van uw medewerkers met behulp van een medewerkersonderzoek.

Houd zicht op de organisatie

Vrijwel alle grote organisaties laten jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek of medewerkersonderzoek uitvoeren. Alle informatie is dus beschikbaar. Dit geeft, naast financiële rapportages, een goed inzicht in de thema’s die spelen binnen een organisatie. De feedback van uw eigen medewerkers geeft een belangrijke voorspellende waarde voor het succes van de organisatie. Ik zie nog veel organisaties waar de bestuurder bepaalt hoe de uitkomsten van een onderzoek worden gedeeld met de toezichthouders. Dat is in mijn ogen een gemiste kans!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek? Vraag vrijblijvend de gratis checklist aan:

Gratis checklist: Medewerkersonderzoek opzetten