Van PAGO naar PMO

Effectory

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is de opvolger van het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Het onderzoek brengt op een gestructureerde wijze de gezondheidsrisico’s van individuele medewerkers in beeld.

Onderzoek onder uw medewerkers

Is een PMO verplicht? In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het niet verplicht om een PMO uit te voeren onder al uw medewerkers. Als werkgever bent u slechts verplicht om uw medewerkers de mogelijkheid te bieden om aan een dergelijk onderzoek mee te doen. Elke medewerker mag zelf kiezen of hij daarvan gebruik maakt. (Zie de Arbeidsomstandigheden wet).

Wilt u een onderzoek dat de gezondheidsrisico’s van het werken binnen uw organisatie in beeld brengt? Dan is een PMO de meest logische keuze.

Vitaliteit uitermate belangrijk in de zorgsector

Wilt u structureel werken aan de vitaliteit van uw medewerkers?

Dan heeft u waarschijnlijk meer baat bij een vitaliteitsscan. Hiermee meet u hoe het gesteld is met de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers door middel van een vragenlijst.

Wilt u meer lezen over Zorg en Welzijn? Bekijk dit thema en andere thema’s in onze kennisbank.

Arbeidsomstandighedenwet (Artikel 18)

De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.