Varianten in intern klantenonderzoek

Bent u op zoek naar een onderzoek dat de prestaties van uw gehele interne organisatie inzichtelijk maakt? Of wilt u juist een specifiek rapport voor één stafafdeling om zo de interne samenwerking te verbeteren? Met het intern klantenonderzoek van Effectory heeft u twee in één! Het intern klantenonderzoek geeft glashelder inzicht in uw interne organisatie, waarmee u de effectiviteit, efficiëntie en klantgerichtheid van uw totale organisatie kunt verbeteren.

Een goede interne organisatie is de basis voor succes

Uw organisatie is in staat goed te presteren als de interne organisatie op orde is. Maar vaak blijken afdelingen moeilijk stuurbaar en/of is er voor medewerkers geen duidelijke klant, geen duidelijk doel of geen duidelijke deadline. Dat resulteert in verlies van efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid van de totale organisatie. Een intern klantenonderzoek geeft het juiste inzicht om te verbeteren.

Wat levert het op?

Met het intern klantenonderzoek achterhaalt u gerichte stuurinformatie voor zowel het bestuur als voor de afzonderlijke stafafdelingen:

  • Centrale stuurinformatie
    Het intern klantenonderzoek geeft het bestuur centrale stuurinformatie wat betreft de efficiëntie en effectiviteit van de interne organisatie. U krijgt helder inzicht in de afzonderlijke bijdrage van stafafdelingen. U ziet precies waar de primaire organisatie beter ondersteund kan worden, welke stafafdelingen optimaal functioneren en waar verbeteringen realiseerbaar zijn. 
  • Stuurinformatie per stafafdeling
    Het intern klantenonderzoek geeft stafafdelingen stuurinformatie om de afdeling gerichter aan te sturen. Per stafafdeling wordt de toegevoegde waarde zichtbaar: wordt deze ervaren in de diensten, dienstverlening of in de relatie met de medewerkers? Zo wordt inzichtelijk wat de primaire organisatie belangrijk vindt en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. De resultaten van elke stafafdeling afzonderlijk worden afgezet tegen de benchmark van andere stafafdelingen in Nederland. Dit brengt de resultaten in het juiste perspectief. Ook is het mogelijk om de tevredenheid af te zetten tegen het gemiddelde van de andere stafafdelingen van de eigen organisatie.