Veelgestelde vragen over medewerkersonderzoek

Arne Barends

Wat is het vernieuwde medewerkersonderzoek van Effectory?

Het vernieuwde medewerkersonderzoek van Effectory is een onderzoek dat u veel meer informatie oplevert dan alleen de tevredenheid van uw medewerkers. Er is immers meer nodig dan alleen tevreden medewerkers om een goed functionerende organisatie te hebben.

Met een doordachte en eenvoudig uitziende vragenlijst krijgt u precies inzichtelijk wat er waar in uw organisatie in welke mate aan de hand is. U krijgt naast informatie over de tevredenheid van uw medewerkers informatie over informatie over zaken als rolduidelijkheid, leiderschap, motivatie, loyaliteit, werksfeer, verzuim- en verlooprisico, efficiëntie en effectiviteit.

Van globaal niveau tot op afdelingsniveau. Voorzien van ruim benchmark materiaal. U kunt centrale thema’s ontdekken die spelen, waar u beleid op kunt baseren. Maar ook uw lokale management kan gericht ingrijpen, daar waar dat nodig is. Als ieder organisatieonderdeel werkt aan haar eigen zwakste schakel, krijgt u met relatief weinig energie en kosten een veel sterkere, krachtigere organisatie.

Het nieuwe medewerkersonderzoek van Effectory is op zo’n manier ontwikkeld, dat het u en uw medewerkers relatief weinig tijd, geld en energie kost.

Wat maakt dit onderzoek anders dan traditioneel tevredenheidsonderzoek?

Traditioneel medewerkersonderzoek toont vaak alleen de tevredenheid, betrokkenheid of motivatie van medewerkers. Het vernieuwde medewerkersonderzoek van Effectory gaat aanzienlijk verder. Het geeft u ook inzicht in zaken als rolduidelijkheid, leiderschap, verzuimrisico, efficiëntie en klantgerichtheid. U krijgt dus informatie over de gezondheid van uw totale organisatie én van elk organisatieonderdeel of afdeling.

Verder beschikt Effectory als marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek over verreweg het meeste benchmark materiaal, waardoor u uw resultaten altijd in het juiste perspectief kunt plaatsen.

Waarom zou ik een onderzoek niet in eigen beheer uitvoeren?

 1. In de eerste plaats omdat u geen vergelijkingsmateriaal heeft. U zult zien dat een onderwerp als bijvoorbeeld beloning vaak lager scoort en een onderwerp als collega’s hoger. U kunt daardoor de neiging krijgen om beloning aan te pakken. Terwijl dit, in vergelijking met anderen, misschien helemaal niet nodig is.

 2. In de tweede plaats omdat uw medewerkers in volledige anonimiteit willen antwoorden. Ze willen de garantie hebben dat hun antwoorden nooit individueel herleidbaar zijn. Ook niet door uw ICT afdeling of door handschrift herkenning. Dit is ook in uw belang, omdat u alleen dan eerlijke antwoorden en dus eerlijke resultaten krijgt. Een professionele externe organisatie als Effectory waarborgt dit.

 3. In de derde plaats omdat u uw medewerkers wilt tonen dat u hun mening op prijs stelt en serieus met de resultaten aan de slag wilt gaan. Hier alleen al gaat een motiverende werking van uit. Een goed communicatietraject is hierbij ontzettend belangrijk. Een externe partij als Effectory heeft hier veel ervaring mee.

 4. In de vierde plaats omdat u uw medewerkersonderzoek in de toekomst wilt kunnen herhalen. Om te kijken of verbeteracties resultaat hebben. Het is dan handig om te werken met een instrument dat langer houdbaar is en dat consistent in de tijd kan worden uitgevoerd. Ook wanneer de medewerkers die het in eigen beheer doen niet meer bij u werkzaam zijn.

 5. In de vijfde plaats omdat u dan bijzonder veel werk over uzelf afroept. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met anonimiteit en responsadministratie? Hoe zet u bijvoorbeeld uw resultaten om naar een rapportage waar elk organisatieonderdeel of afdeling mee aan de slag gaat? U wilt dat deze rapportages grafisch en goed leesbaar zijn en u wilt niet dagenlang hoeven te ploeteren in een onderzoekspakket of Excel. Uitbesteden bij een organisatie die dit goed op orde heeft is dan aanzienlijk handiger.

 6. In de zesde plaats omdat een externe partij als Effectory u kan helpen met het bepalen van het belang van verschillende vragen. Door middel van ervaring en statistische analyse op de uitkomsten. Indien u het zelf doet of indien u uw onderzoek laat uitvoeren door een niet professionele partij, kan het lastig zijn om de juiste vragen te selecteren en de lading precies te dekken. Het risico bestaat dat er enorme vragenlijsten ontstaan, met als gevolg minder respons en een lagere kwaliteit van de respons.

 7. In de zevende plaats omdat een externe partij u kan helpen bij het interpreteren van de resultaten. U maakt dan gebruik van de ervaring bij vergelijkbare organisaties en bij vergelijkbare problematiek. Het is heel handig en heel bruikbaar om een objectief contactpersoon te hebben die met u meekijkt naar uw resultaten.

 8. Tenslotte weet u precies waar u aan toe bent. U kunt een duidelijke planning en prijs afspreken. U krijgt een zorgeloos traject waarin u bediend en ontzorgd wordt in plaats van een traject waarin u zelf het wiel helemaal uit moet vinden. Alle valkuilen en succesfactoren heeft Effectory overigens voor u samengevat in een checklist. Klik hier om deze checklist gratis aan te vragen!

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Onderzoek onder uw medewerkers mag gewoon niet mislukken. U kunt immers niet zeggen: “jammer, deze keer ging het niet goed… de volgende keer beter”. Voor uw medewerkers is een onderzoek een belangrijke communicatievorm en zij verwachten dat het 100% zorgvuldig en professioneel wordt uitgevoerd. Fouten hierin zal de zin om een volgende keer weer deel te nemen aanzienlijk verminderen. Doe het daarom alstublieft in één keer goed en werk samen met een professioneel bureau als Effectory.

Is het medewerkersonderzoek van Effectory standaard of maatwerk?

Uw onderzoek is altijd maatwerk. Het eerste uitgangspunt is natuurlijk wat u met het onderzoek wilt bereiken. Verder kijken we naar uw wensen ten aanzien van planning, groepsindeling, communicatie naar uw medewerkers en de rapportage.

U krijgt de beschikking over een projectleider en een consultant die ervoor zorgen dat uw onderzoek vlekkeloos verloopt. Ontzorgen is hun vak. Ook wordt uw vragenlijst voor u op maat gemaakt. Afhankelijk van wat u precies boven tafel wilt krijgen, kunnen bepaalde vragen worden aanbevolen. Voor vrijwel alle branches is voor kleinere organisaties een ‘standaardonderzoek’ tegen een voordelig tarief mogelijk.

Zijn de switchkosten hoog wanneer ik met Effectory verder ga?

Wellicht bent u hier bang voor, omdat u na jaren van wennen aan elkaar, fouten en ellende eindelijk fatsoenlijk samenwerkt met een leverancier. Een verschijnsel om natuurlijk al vragen bij te stellen…

Het antwoord is nee. De switchkosten zijn laag.

Het onderzoek van Effectory is verder zoveel rijker dan traditioneel onderzoek (dit is vaak een eenvoudige vorm van tevredenheidsonderzoek), dat u al snel blij zult zijn met de overstap. Effectory doet er verder alles aan om uw switchkosten naar een 0-niveau terug te brengen.

Indien uw vorige onderzoek professioneel is uitgevoerd, kunnen veel vergelijkingen in stand worden gehouden. De kosten hiervan neemt Effectory in de regel volledig voor haar rekening.

Hoe zorg ik voor een zo hoog mogelijke respons?

Voor een hoge respons zijn er vijf cruciale succesfactoren:

 • Een goed communicatietraject
 • Een professionele aanpak en een enthousiasmerend traject
 • Een aansprekende vragenlijst
 • Draagvlak bij alle belanghebbenden
 • Een goede opvolging van de resultaten

Goede communicatie is vooral vóór en tijdens het onderzoekstraject van cruciaal belang om een hoge respons te halen. De deelnemers aan het onderzoek moeten weten waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en waarom het goed voor hen is om deel te nemen. Het is belangrijk om ze te enthousiasmeren en verwachtingen te managen. Effectory helpt u graag bij het bepalen van de communicatieconcepten.

Door het onderzoek in een professioneel jasje te steken zal men zich realiseren dat het serieus is. Dat geldt uiteraard ook voor de vragenlijst zelf. Deze moet naast professioneel, ook aansprekend van uiterlijk zijn. En niet te lang.

Draagvlak is ook van belang om zogeheten ambassadeurschap te creëren onder de medewerkers van uw organisatie. Zonder draagvlak is het risico op weinig respons groot.

Als het onderzoek wordt herhaald, is het van cruciaal belang wat er met de onderzoeksresultaten van een voorgaande meting is gebeurd. Als u niets met die resultaten heeft gedaan is het lastiger daarna een hoge respons te halen. U dient in dat geval met een hele andere aanpak en een ander instrument te komen.

Wat is de doorlooptijd van een onderzoek?

De doorlooptijd van het onderzoek wordt in samenspraak met u vastgesteld. Effectory kan hierbij meestal snel schakelen. Een gemiddelde doorlooptijd van een medewerkersonderzoek is 12 weken. Binnen een paar weken zetten wij een professioneel communicatietraject voor u op en stellen we samen de inhoud van de vragenlijst vast. Vervolgens start het onderzoek en zijn uw medewerkers enkele weken in de gelegenheid om te responderen. Tenslotte is een paar weken nodig voordat de resultaten binnen uw organisatie zijn gerapporteerd, gepresenteerd en verspreid.

Is het verstandig om te meten voor, tijdens of na een reorganisatie?

We merken dat veel organisaties kampen met het vraagstuk: ‘wanneer is het een goed moment om het onderzoek uit te voeren?’ of ‘nu is de organisatie erg in beweging, kunnen we onze medewerkers wel vragen om deel te nemen aan het onderzoek?’.

Juist voor, tijdens of na een reorganisatie is het belangrijk om te weten hoe medewerkers in de organisatie staan.

De ervaring leert dat een medewerkersonderzoek een perfect ondersteunend instrument is voor, tijdens en na een veranderingstraject of reorganisatie. Juist door constant vinger aan de pols te houden bij uw medewerkers, krijgt u belangrijke stuurinformatie in handen die u kunt gebruiken tijdens het traject. Bovendien voelen uw medewerkers zich gehoord. Effectory moedigt daarom juist aan om te meten in veranderende tijden.

Lees hier over het medewerkersonderzoek van KLM

Hoe ziet de benchmark van Effectory eruit?

Doordat Effectory honderden onderzoeken per jaar uitvoert, beheren wij de grootste benchmark op het gebied van medewerkersonderzoek: De Nationale Tevredenheidsindex (NTI).

Binnen de NTI is het mogelijke verschillende sectoren te onderscheiden zodat u zich kunt vergelijken met bedrijven/instellingen uit uw branche (bijvoorbeeld zorg, retail of bouw). Ook is het mogelijk om uw organisatie te vergelijken met een set van (minimaal 7) andere organisaties uit onze benchmark.

Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor de functionele benchmark. Uw ICT afdeling wordt dan bijvoorbeeld vergeleken met ICT afdelingen van andere organisaties. Of uw consultants worden vergeleken met andere consultants.

Tenslotte kunt u kiezen voor onze benchmark op demografische kenmerken van respondenten. U kunt bijvoorbeeld vergelijkingen maken op basis van leeftijd of geslacht. Of u kunt de parttimers in uw organisatie met de parttimers in andere organisaties.

Op deze manier kunt u altijd uw resultaten in het juiste perspectief plaatsen en gaat u aan de slag met werkelijke knelpunten.

Hoe vaak moet het onderzoek herhaald worden?

Effectory onderstreept een regelmatige periodiciteit. De meeste organisaties voeren hun medewerkersonderzoek eenmaal per jaar uit, sommige ook eenmaal per twee jaar. Uw medewerkers ervaren het jaarlijks terugkerende medewerkersonderzoek als een extra uitlaatklep, u kunt volgen in hoeverre verbeteracties effect hebben gehad en u houdt continu vinger aan de pols.

Steeds vaker zien we dat medewerkersonderzoek ook wordt ingezet als vorm van stuur- en voortgangsinformatie.

Is het medewerkersonderzoek bruikbaar voor arbeidsmarktcommunicatie?

Absoluut. Naast verbeterpunten levert het onderzoek natuurlijk ook zogeheten ‘trotspunten’ op. Datgene wat uw medewerkers waarderen in uw organisatie, kunt u benutten voor in uw arbeidsmarktcommunicatie. U kunt aangeven dat deze zaken bij uw organisatie positief opvallen, zonder dat dit u bij uw toekomstige medewerkers valse verwachtingen schept.

Verder wordt in het onderzoek loyaliteit gemeten. En verlooprisico. Het verlooprisico wordt berekend op basis van de belangrijkste voorspellers van verloop. Bij de organisatieonderdelen en functies waar een hoog verlooprisico is, is het natuurlijk zinvol om het verloop nog zoveel mogelijk tegen te gaan. Toch kan het ook zinvol zijn om alvast uit te kijken naar nieuwe medewerkers.

Verder neemt u automatisch deel aan de Beste Werkgevers verkiezing, wanneer u uw medewerkersonderzoek door Effectory laat uitvoeren. Indien uw organisatie zich op het gebied van goed werkgeverschap positief onderscheidt, zal dit worden bekroond met opname in het boek en wellicht een podiumplek met bijbehorende gratis publiciteit.

Hoe gaat het onderzoek om met anonimiteit?

Anonimiteit is één van de belangrijkste succesfactoren voor medewerkersonderzoek. Als de anonimiteit in het geding is, of wanneer medewerkers zich niet anoniem voelen, vullen ze de vragenlijst sociaal wenselijk in. Bovendien is de kans op non-respons dan relatief hoog.

Als u het gevoel voor anonimiteit optimaal wilt waarborgen, adviseren we u het volgende:

 • Schakel een professioneel onderzoeksbureau in, zoals Effectory.
 • Communiceer intern duidelijk dat het onderzoek volledig anoniem is.
 • Instrueer uw managers dat zij anonimiteit benadrukken tijdens een werkoverleg.
 • Gebruik zo min mogelijk codes op de vragenlijst.
 • Stel zo min mogelijk demografische vragen over leeftijd, lengte dienstverband, geslacht, et cetera (daar zijn andere mogelijkheden voor!)
 • Als u groepsresultaten wilt uitsplitsen, zorg dat de groepen tenminste uit 10 personen bestaan.

Vanzelfsprekend houdt Effectory bijzonder goed rekening met het waarborgen van anonimiteit naar uw medewerkers.

Wat is de minimale groepsgrootte binnen een medewerkersonderzoek?

Om het gevoel voor anonimiteit optimaal te waarborgen, raden we u aan niet minder dan 10 personen per groep te benaderen. Het gevaar bestaat anders dat de vragenlijst sociaal wenselijk wordt ingevuld of dat uw medewerker de vragenlijst helemaal niet invult.

Kan RIE Welzijn onderdeel zijn van een medewerkersonderzoek?

Het komt vaak voor dat organisaties ervoor kiezen om RIE Welzijn als thema mee te nemen in het medewerkersonderzoek. Dit is prima mogelijk. Als u hiervoor kiest, houdt u er dan rekening mee dat de arbodienst of de arbocoördinator wordt betrokken bij het opstellen van de vragenlijst.

Levert Effectory nazorg?

Ja, dit leveren we. Dit doen we op een volledig vrijblijvende manier. We doen dus niet aan koppelverkoop. Een goede scan maken van uw organisatie vanuit het perspectief van uw medewerkers is onze primaire taak.

Het is uw vrije keuze of u na de verkregen inzichten hulp inschakelt van onze trainers of onze zusterorganisatie Customeyes (klantenonderzoek) om concreet en gericht te werken aan het verbeteren van uw organisatie.

Hoe kan ik de rest van de organisatie overtuigen van het nut van een onderzoek?

Een kort antwoord, maar heel reëel: schakel Effectory in! We geven graag een presentatie binnen uw organisatie.

Kan ik vrijblijvend een persoonlijk advies krijgen?

We komen graag bij u langs om u meer informatie te geven, concrete voorbeelden te tonen en u te laten zien welke van uw branchegenoten al met Effectory samenwerken. U zult zien dat u samen met Effectory een beter inzicht in de sterke en zwakke schakels van uw organisatie krijgt. Gewapend met deze informatie bent u in staat om uw organisatie te verbeteren, zonder dat u dit veel tijd, geld, of energie kost.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen