Vier tips voor een succesvol sociaal innovatietraject [video]

Annette Capelle

Ben je overtuigd van het nut van sociale innovatie en wil je er graag mee aan de slag? Een goed idee! Er is ongelofelijk veel kennis aanwezig in elke organisatie. Door middel van sociale innovatie benut je deze kennis. Want wie weten er nu beter wat er aan de hand is en wat er verbeterd kan worden dan de mensen die het werk elke dag uitvoeren?

Sta je aan de vooravond van een sociaal innovatietraject, neem deze vier tips dan mee in de voorbereiding:

1. Laat medewerkers zich vrijwillig aanmelden

Wat vaak prettig werkt, is brainstormen in gemengde teams met medewerkers van diverse afdelingen. Medewerkers kunnen zichzelf inschrijven op een onderwerp dat zij interessant vinden. Zo ontstaat vanzelf een gemotiveerde, gemengde groep mensen. Zij kunnen zelfstandig een sessie plannen en aan de slag gaan met het onderwerp.

2. Een behapbaar onderwerp met een heldere formulering

Over welke onderwerpen wil je graag dat de medewerkers nadenken? Probeer maximaal vijf vraagstukken te kiezen waarover medewerkers zich kunnen buigen. Formuleer scherpe, duidelijk omlijnde vragen, die het issue helder in beeld brengen. Dit helpt medewerkers om in de goede richting te denken. De formulering bepaalt hoe haalbaar de adviezen zijn die je krijgt.

Sociale innovatie, waarom nu?

sociale innovatieDoor de toenemende digitalisering als vervanging van arbeid wordt een groeiende vraag naar hoog opgeleide medewerkers met actuele digitale kennis verwacht. Dit type medewerker wordt schaars en kostbaar. Tegelijkertijd wordt een overschot verwacht van lager opgeleid en ouder personeel, waarbij het vaak aan actuele digitale kennis ontbreekt. De kunst is om deze grote groep medewerkers te stimuleren om zelf verbeterpotentie te signaleren en ook verbeteringen van onderaf door te voeren. De druk op de schaarse groep wordt zo verminderd, de bevlogenheid van de medewerkers groeit en de organisatie wordt een leukere en innovatievere organisatie.

Bron: Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2015

3. Alles mag gezegd worden

Spreek een basisregel af met de teams: alles mag gezegd worden. Een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëren is een voorwaarde om een sessie te laten slagen. Durven mensen uit hun comfortzone te stappen en kritisch te zijn, reken ze hier dan niet persoonlijk op af. Dit zorgt er alleen maar voor dat er bij een volgende sessie helemaal niets meer gezegd zal worden. Bij voorkeur is directie of management hier niet bij. Dit maakt het gemakkelijker voor het team om vrijuit en ongedwongen met elkaar in gesprek te gaan.

4. Duidelijke kaders waar de oplossing aan moet voldoen

Maak wel duidelijk welke vorm je de uitkomst graag wil zien: bijvoorbeeld drie concrete adviezen. Deze uitkomsten worden uiteindelijk gepresenteerd aan het management. Zit er een treffend idee bij? Dan is de volgende stap aan jou. Hoe ga je hiermee om? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? Degene die met het idee komt, is niet altijd de beste projectleider. Wie wordt dit wel? Krijgen zij budget of ruimte in hun takenpakket om het idee te gaan uitvoeren? Hoe concreter je hierover communiceert, hoe succesvoller het traject zal zijn.

Een actieve rol voor medewerkers

Wil je het sociale innovatietraject liever uit handen geven? Effectory heeft een specifiek medewerkersonderzoek ontwikkeld om gebruik te maken van sociale innovatie: het verbeteronderzoek. Hiermee prikkel je medewerkers ook om echt mee te gaan denken en leg je de verantwoordelijkheid voor het komen tot oplossingen terug bij de medewerker. Naast dat het een veel actievere houding van je medewerkers stimuleert, levert het ook een schat aan informatie op.

Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

Medewerkers geven verbetersuggesties voor de zaken die ze het meest van belang vinden. Dit zorgt ervoor dat zowel de teams als de organisatie direct aan de slag kunnen met de juiste punten (namelijk de punten die volgens de medewerkers zelf het meest van belang zijn) én dat er meteen al suggesties zijn hoe deze punten het beste aangepakt kunnen worden.