Vrijwilligers scoren hoog op betrokkenheid

Suzanne Mancini

Op 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag in Nederland. Vrijwilligers vormen een groeiende groep medewerkers binnen met name zorgorganisaties. Uit recent onderzoek van Effectory, uitgevoerd onder ruim 120 Nederlandse zorginstellingen, blijkt dat vrijwillige medewerkers zeer betrokken zijn, zelfs meer dan betaalde medewerkers. Vrijwilligers scoren een 7,8 op betrokkenheid, waar betaalde medewerkers een 7,5 scoren.

Vrijwilligers scoren hoog op betrokkenheid

Steeds meer verantwoordelijkheden

Leon van Keulen, zorgconsultant bij Effectory, geeft een toelichting op dit resultaat. “Door de toename van hulpbehoevende ouderen en bezuinigingen in de sector neemt de vraag naar vrijwilligers toe. Zij krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Hun hoge mate van betrokkenheid sluit aan bij deze ontwikkeling. Vrijwilligers hebben hart voor hun organisatie en zetten zich voor 100% in. Hun betrokkenheid komt van binnenuit, zij willen een nuttige bijdrage leveren aan de maatschappij.”

Samenwerking met betaalde krachten

In de samenwerking met betaalde krachten is voor vrijwilligers nog veel te winnen. Van Keulen vertelt: “We zien dat er met name verbetering mogelijk is op de onderwerpen ‘erkenning’ en ‘je onderdeel voelen van het team en de organisatie’. Een deel van de vrijwilligers geeft aan zich niet altijd gewaardeerd te voelen door betaalde medewerkers. Het gaat dan om specifieke zaken, zoals deelname aan werkoverleg, een kaartje ontvangen bij (ernstige) ziekte en te horen krijgen dat een cliënt plotseling is overleden. In de gevallen waarin dit niet gebeurt, voelt de vrijwilliger zich genegeerd. Heel begrijpelijk.”

Vraag het informatiepakket vrijwilligersonderzoek gratis aan

Een goed opgezet vrijwilligersonderzoek helpt u om de kwaliteit van uw dienstverlening op een voordelige manier te waarborgen.

Aanvragen

Professioneel vrijwilligersbeleid

De hoge werkdruk van veel zorgprofessionals bemoeilijkt de informatievoorziening richting vrijwilligers. Voor betaalde medewerkers kan het daarnaast ook lastig zijn om een goede en eerlijke taakverdeling te maken. Van Keulen: “Soms bestaat het gevoel dat vrijwilligers het leukste werk doen, het cliëntcontact, terwijl professionals opdraaien voor de overige klussen. Nu de vraag naar vrijwilligers toeneemt, is het daarom belangrijk dat zorginstellingen aandacht besteden aan het optimaliseren van hun vrijwilligersbeleid. Dit draagt bij aan een plezierige samenwerking met professionals en is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg.”