Waar zit het talent in uw organisatie?

Suzanne Mancini

Werkgevers beklaagden zich het afgelopen jaar massaal over het afspiegelingsprincipe. Hierdoor moesten in barre tijden soms noodgedwongen de beste mensen op straat worden gezet. Minister Donner kwam met een oplossing: tot 1 september 2011 mogen organisaties ‘onmisbare’ medewerkers aanwijzen die behouden mogen blijven. Een prettige gedachte. Maar weet u eigenlijk waar het talent in uw organisatie zit?

Ook als uw organisatie goed functioneert, is dit een interessante vraag. Bedrijven kunnen nu uitzoeken welke mensen echt nodig zijn om te overleven. Wie trekken de kar? Vaak is die vraag nog nooit gesteld. Inzicht in het aanwezige talent van uw organisatie is echter essentieel om te kunnen excelleren. Waar is elke afdeling goed in? Waar liggen nog verbeterpunten?

Onvoldoende inzicht

Medewerkers vrezen over het algemeen dat werkgevers niet voldoende inzicht hebben in hun functioneren. De stelling ‘Het management weet wat er leeft op de werkvloer’ wordt door 300.000 Nederlandse medewerkers beoordeeld met een 4,8. De stelling ‘Als ik extra goed presteer, wordt er in een of andere vorm iets extra’s voor mij gedaan’, scoort zelfs een 2,9. De angst bestaat bij medewerkers dat hun werkgevers de soepelere ontslagwet van Donner zullen aangrijpen om ‘lastige’ mensen de deur te wijzen. Bijvoorbeeld kritische of mondige medewerkers, of ouderen die erg duur worden.

Wat kunt u doen?

Wilt u deze angst ontkrachten, maar vindt u het lastig om het functioneren van alle afdelingen te overzien, dan bent u zeker niet de enige. Feitelijke informatie hierover biedt uitkomst. Met een goed opgezet medewerkersonderzoek krijgt u deze informatie boven tafel. U ziet precies hoe alle afdelingen functioneren. Behalve inzicht in hoe tevreden en betrokken uw medewerkers zijn, ziet u ook hoe zij presteren. Belangrijke zaken zoals productiviteit, rolduidelijkheid, verzuimrisico of efficiëntie worden per afdeling in kaart gebracht.

U krijgt zo helder inzicht in uw organisatie en laat ook zien dat u uw medewerkers serieus neemt. Hier gaat direct een zeer stimulerende werking vanuit: medewerkers voelen zich opgemerkt en dat wordt gewaardeerd. Angst dat de leidinggevende niet weet wat er speelt, wordt drastisch verminderd.

U kunt afdelingsresultaten daarnaast in functioneringsgesprekken gebruiken als praatstuk, om met individuele medewerkers in gesprek te gaan over hun functioneren. Zo krijgt u ook op individueel niveau goed in beeld waar uw talenten zitten.