Webinar over het behouden van talent gemist? Kijk het nu terug

Suzanne Mancini

Op 21 februari organiseerde Effectory het webinar ‘Help, mijn talent loopt de deur uit! Wat nu?’ over het aantrekken en behouden van talent.

Webinar over het behouden van talent gemist? Kijk het nu terug

Heb je dit webinar (of een deel ervan) gemist, maar wil je het wel graag terugkijken? Dat kan via deze link. 

Tijdens het webinar kregen we veel vragen over organisatiecultuur. Hoe creëer je een organisatiecultuur waarin talent zich uitgedaagd voelt en zich maximaal kan ontplooien? In deze blog gaan we daar graag nog even op in. 

Zeven kenmerken

Effectory doet jaarlijks onderzoek onder de medewerkers van ruim 1000 organisaties. Hieruit blijkt dat de Beste Werkgevers van Nederland tot wel 50% meer sollicitanten aantrekken. Ook blinken zij uit in het behouden van talent. Hun organisatiecultuur heeft de volgende zeven kenmerken:

  1. Inspirerende directie
  2. Aansprekende richting
  3. Minder regels & bureaucratie
  4. Minder management
  5. Waarderen van specialisten
  6. Sociale innovatie
  7. Delen van informatie

1: Een inspirerende directie

Sommige directieleden verlaten hun ivoren toren maar één keer in de drie maanden, om in de kantine een praatje te houden over de kernwaarden, resultaten en kwartaaldoelen van de organisatie. Dat is niet de manier om je werknemers te inspireren. Een inspirerende directie begeeft zich echt onder de mensen, praat met hen en draagt continu uit waar je organisatie voor staat en heen wil.

2: Een aansprekende richting

Veel medewerkers willen iets betekenen voor de maatschappij. Ze zoeken zingeving in hun werk en vragen zich af of ze relevant bezig zijn. Het is  daarom belangrijk om als organisatie je maatschappelijke missie helder te formuleren. Medewerkers begrijpen dan waar ze voor werken.

3: Minder regels & bureaucratie

Populaire werkgevers sturen hun medewerkers aan op basis van vertrouwen in plaats van controle. Medewerkers kunnen optimaal presteren als er zo min mogelijk regels en protocollen zijn.

Gratis whitepaper: Talent aantrekken en behouden – 5 tips

Hoe zorg je voor een positief onboarding proces en het aantrekken en behouden van talent? Vijf praktische tips.

Downloaden

4: Minder management

Weinig management is ook een typische eigenschap van populaire werkgevers. Na de economische crisis zijn er veel managementlagen uit organisaties verdwenen. Uit de onderzoeken van Effectory blijkt dat organisaties daarna vaak beter functioneren dan daarvoor: zowel financieel als op het gebied van betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers.

5: Waarderen specialisten

Een vijfde kenmerk van populaire werkgevers is het waarderen van specialisten. Dit zijn de mensen in de frontlinie en zij worden (terecht) op handen gedragen.

6: Sociale innovatie

Je eigen medewerkers weten als geen ander wat er handiger en slimmer kan. Door ze bij de organisatie te betrekken ervaren ze meer werkplezier en presteren ze beter. Poplaire werkgevers maken daarom slim gebruik van de denkkracht van hun medewerkers. Zij betrekken medewerkers actief bij de beleidsvoering. Sociale innovatie wordt op een strategische manier ingezet.

7: Delen van informatie

Populaire werkgevers werken transparant. Ze zorgen ervoor dat de medewerkers te allen tijde over informatie beschikken waarmee ze zichzelf én de organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen. Het werkt stimulerend wanneer medewerkers zien welke invloed zij hebben op de prestaties van hun organisatie

Nieuw webinar

Na de zomer geeft Effectory opnieuw een webinar. Dan staat de vraag centraal hoe je een modern medewerkersonderzoek succesvol opzet. Heb je hier interesse in? Hou dan onze website in de gaten voor meer informatie.

Medewerkersonderzoek

Richt flexibel je eigen onderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu