Woningcorporatie deelt ervaring over het medewerkersonderzoek

Nicole Schuttelaar

Woningcorporatie Woonservice heeft in het najaar van 2011 samenwerking met Effectory een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Elles Dost, directeur van Woonservice en lid van de Raad van Toezicht van een grote zorginstelling, vertelt over haar ervaringen met het onderzoek: “Ik wist wel dat de betrokkenheid van de medewerkers die bij Woonservice werken hoog is, maar zó hoog, dat had ik niet verwacht!” Nicole Schuttelaar is werkzaam als consultant bij Effectory en heeft veel ervaring met het doen van medewerkersonderzoeken bij woningcorporaties. Samen met Dost kijkt Schuttelaar naar de voordelen van het medewerkersonderzoek: wat dit betekent voor organisaties in het algemeen en voor woningcorporaties in het bijzonder.

Heldere feedback

“Ik wist wel dat de betrokkenheid van de medewerkers die bij Woonservice werken hoog is, maar zó hoog, dat had ik niet verwacht!”

Bij een medewerkersonderzoek geeft de medewerker anoniem zijn of haar mening over allerlei onderwerpen op het gebied van werkbeleving. Dost geeft aan dat zij een medewerkersonderzoek een waardevol instrument vindt om inzicht te krijgen in de beleving van medewerkers ten aanzien van een aantal belangrijke factoren binnen de organisatie. “Een visie die goed aansluit bij de visie van Effectory”, aldus Schuttelaar. Ziekenhuizen, gemeentes en multinationals: elke organisatie is gebaat bij het krijgen van heldere feedback van medewerkers, zij zijn immers het hart van de organisatie. Schuttelaar vervolgt: “Een medewerkersonderzoek biedt inzicht in verschillende, actuele HR thema’s. Je kunt hierbij denken aan de werksfeer, rolduidelijkheid en de betrokkenheid van medewerkers bij een corporatie. Het maakt op een eenvoudige manier duidelijk waar het goed gaat binnen een organisatie en waar verbeteringen nodig zijn. Dit is waardevolle informatie voor organisaties om de werkbeleving van hun medewerkers te optimaliseren en aansluitend de prestaties van de organisatie te maximaliseren.”

Implementatie van het medewerkersonderzoek

Schuttelaar geeft haar visie op de toegevoegde waarde van het medewerkersonderzoek en opvallende resultaten bij woningcorporaties.

Het valt Schuttelaar op dat medewerkers van woningcorporaties vaak erg betrokken zijn bij hun organisatie, en bij de maatschappij als geheel. Wat dat betreft is de woningcorporatiesector een bijzondere branche. Die mate van betrokkenheid is ook gebleken uit de resultaten van Woonservice, vertelt Dost. “Ik wist wel dat de betrokkenheid van onze medewerkers hoog was – zoiets voel je – maar zo hoog, dat had ik niet verwacht! Waardevol om dit nu zwart op wit te zien.” Woonservice behaalde maar liefst een 9,7 op de score van betrokkenheid!

Dost vervolgt: “Er is, naast de hoge score op betrokkenheid, ook een aantal verbeterpunten voor Woonservice uit het onderzoek naar voren gekomen, waaronder de beloning. Met de gerichte informatie die we hierover hebben gekregen, gaan we nu per afdeling aan de slag. Als directeur-bestuurder vind ik dat je medewerkers enkel om hun mening kunt vragen als je ook daadwerkelijk iets met de resultaten gaat doen. Wij gaan naar aanleiding van de behaalde resultaten nu per afdeling meer communiceren over hoe het beloningssysteem werkt. Een simpele oplossing om de verwachtingen aan beide kanten weer op gelijk niveau te krijgen.” Schuttelaar onderschrijft de mening van Dost, dat organisaties die actief met de resultaten aan de slag gaan, ook daadwerkelijk hogere resultaten behalen. “Wij zien dat, wanneer medewerkers zich serieus genomen voelen, het responspercentage (het aantal medewerkers dat de het medewerkersonderzoek daadwerkelijk invult) stijgt en dat de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie toeneemt.”

Toegevoegde waarde voor toezichthouders

Naast haar functie als directeur-bestuurder bij Woonservice, is Dost lid van de Raad van Toezicht van een grote zorginstelling. Zij heeft daarin naast een adviserende en toezichthoudende ook een werkgeversrol. “Als directeur-bestuurder van Woonservice ben ik natuurlijk intrinsiek gemotiveerd om met de resultaten aan de slag te gaan, omdat dit draait om de organisatie waar ik werk. Echter, ook door de bril van toezichthouder vind ik de transparantie die een medewerkersonderzoek met zich meebrengt een goede indicator voor de algemene gang van zaken binnen organisaties.” Dost vervolgt: “Als toezichthouder sta je toch op afstand en bewaak je de kwaliteit. Hoe de medewerkers denken over de organisatie waar ze werkzaam zijn, is een belangrijke indicator voor de integriteit binnen een organisatie. Voor toezichthouders is deze informatie dan ook van belang. Naast visitatie en jaarlijkse zelfevaluatie van de bestuurder van een woningcorporatie is een medewerkersonderzoek een ondersteunend instrument om goed inzicht te krijgen in de organisatie. Als toezichthouder wil je dat een organisatie optimaal presteert. Tevreden medewerkers zijn de sleutel naar succes!”