Zelfsturing: Hoe ga je om met beloning?

Don Griffioen

‘Je krijgt wat je beloont.’ Dat was de zin die we continu in ons achterhoofd hoorden toen we onze nieuwe organisatiestructuur ontwierpen. In 2012 maakten we de overstap naar een organisatie op basis van zelfsturende teams. We beseften dat als we ondernemerschap bij medewerkers wilden stimuleren, ze dan niet meer afhankelijk mochten zijn van het oordeel van een leidinggevende. 

Zelfsturing: Hoe ga je om met beloning?

Niet luisteren naar de baas

Waarom niet? Als medewerkers voor bijvoorbeeld een salarisverhoging of carrièrekansen afhankelijk zijn van een leidinggevende, dan gaan ze doen wat die leidinggevende expliciet of impliciet van hen verwacht. Terwijl we juist voor elkaar wilden krijgen dat medewerkers vanuit intrinsieke motivatie en eigen kwaliteiten zouden bijdragen aan de missie van onze organisatie.

Zelfsturing en leiderschap

Medewerkers dragen de organisatie

Van die afhankelijkheid van leidinggevenden wilden we dus af. Maar dat had wel gevolgen. Want als we écht geloofden in de potentie van onze medewerkers, dan moesten we ook stoppen met management zoals we dat gewend waren. We wilden medewerkers zelf aan het roer zetten, zodat ze hun eigen organisatie-onderdelen zouden sturen. En zo kwamen we uit bij de inrichting die we nu hebben: op basis van zelfsturende teams, zonder leidinggevenden, waarin medewerkers met elkaar de missie van de organisatie dragen.