Zet uw vrijwilligers op 7 december in het zonnetje

Leon van Keulen

Zaterdag 7 december aanstaande is de Nationale Vrijwilligersdag. Op deze dag is er speciale aandacht voor het belang van vrijwilligers in Nederland. De overheid zet met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) steeds meer in op de ‘participerende samenleving’ en ‘activerende verzorgingsstaat’. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal vrijwilligers zal toenemen. Om deze groeiende groep medewerkers gemotiveerd én met plezier aan het werk te houden, is het cruciaal vrijwilligers de gepaste aandacht te geven die zij verdienen.

De dag van de vrijwilliger

Met de Nationale Vrijwilligersdag wordt landelijk én regionaal onderstreept dat vrijwilligers van onschatbare waarde zijn voor zorgorganisaties in Nederland. Deze dag wordt op verschillende manier ingevuld. Er worden onderscheidingen uitgereikt en vrijwilligers worden gehuldigd. Dit alles om waardering uit te spreken naar deze groep medewerkers en ze goed in het zonnetje te zetten.

Een optimale samenwerking tussen zorgprofessional en vrijwilliger

Belang van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze samenleving. Ze zetten zich belangeloos in om hun directe omgeving te ondersteunen en doen dit vaak vanuit een sterke intrinsieke motivatie. Zo waarborgen ze in de zorg en welzijnssector bijvoorbeeld het persoonlijke contact met de cliënt, zorgen ze bij gemeenten voor schone speelplekken en bij de voetbalvereniging voor thee in de rust. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar zonder deze vrijwillige kracht wordt er vele malen minder werk verzet.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Verwacht wordt dat het belang van vrijwilligers voor de samenleving alleen maar groter wordt. Dit is voor een groot deel toe te wijzen aan het overheidsbeleid dat zich steeds meer richt op het creëren van een participerende samenleving en komt tot uiting in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De ingezette lijn is er één van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dit heeft tot gevolg dat organisaties steeds meer in zullen zetten op vrijwilligers om enerzijds kosten te besparen en anderzijds de kwaliteit van aangeboden diensten en activiteiten te behouden.

“Het belang van vrijwilligers wordt voor de samenleving alleen maar groter”

Koester de vrijwilliger

Al deze factoren tonen het belang van de vrijwilliger aan. Het is daarom essentieel om de vrijwilliger te waarderen voor zijn of haar inzet. Mede omdat de vrijwilliger van onschatbare waarde is, is het cruciaal hen de gepaste aandacht te geven. Naast tal van lokale Vrijwilligers van het Jaar Uitreikingen, is de Nationale Vrijwilligersdag een mooi moment om stil te staan bij de kracht van de vrijwilliger.