Zorgpartners ziet kennisdeling als sleutel tot succes – Deel 1

Davinia Levie

Een jaar geleden voerde VVT-organisatie Zorgpartners Midden-Holland, in samenwerking met Effectory, de eerste uit een reeks van drie jaarlijks terugkerende medewerkersraadplegingen uit. Ondanks de reorganisatie met als gevolg het risico op confronterende resultaten liet Zorgpartners Midden-Holland een medewerkersraadpleging uitvoeren. Het meten van de werkbeleving en bevlogenheid van de medewerkers wordt gezien als een belangrijk instrument voor het succes van de organisatie. Inmiddels heeft de tweede medewerkersraadpleging plaatsgevonden. De resultaten laten zien dat de centra hard aan de slag zijn gegaan met de inzichten uit de eerste raadpleging. Om de resultaten vast te houden streeft Zorgpartners Midden-Holland naar een werkomgeving waarin medewerkers elkaar om hulp vragen en kennis met elkaar delen. Hoe zetten zij hier op in? U leest het in dit artikel.

Zorgpartners ziet kennisdeling als sleutel tot succes – Deel 1

Stabiele resultaten

De reorganisatie, die naar aanleiding van overheidsmaatregelen plaatsvindt, betekent voor Zorgpartners Midden-Holland concreet de afbouw van verzorgingshuisplaatsen. Enkele centra zijn inmiddels gesloten, maar het weerhoudt hen er niet van hun visietraject voort te zetten. Vastberaden om ontslagen te voorkomen en te strijden voor baanbehoud hebben er veel verschuivingen en veranderingen plaatsgevonden. Wat betreft de resultaten van de tweede raadpleging waren de verwachtingen onveranderd. Met het resultaat van exact dezelfde scores op bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid in vergelijking met de vorige raadpleging heeft Zorgpartners Midden-Holland de resultaten weten vast te houden. Een mooie prestatie gezien de roerige tijden waarin Zorgpartners Midden-Holland verkeert.

Zorgpartners – Deel 2: Best practices Irishof

Best practices

Na de eerste raadpleging is er kennisdeling gestimuleerd door middel van het ‘Lagerhuis’-concept. Via stellingen werd het gesprek geopend om inzichten en meningen te delen, te leren van elkaars aanpak en verbeteringen te realiseren. Na de tweede raadpleging zijn er presentaties georganiseerd om best practices van verschillende centra te delen. Door middel van vijf presentaties waarbij het management, de ondernemingsraad en leidinggevenden van alle centra aanwezig waren, werden de geheimen gedeeld om handvatten te bieden en positieve voorbeelden onder de aandacht te brengen. Zorgpartners Midden-Holland hoopt op deze manier de centra uit te nodigen tot het vragen en bieden van hulp en de fysieke afstand te verkleinen. Onder andere Jeannette Weber, leidinggevende serviceteam Irishof, en Sytske Seetz, leidinggevende Prinsenhof, werd het podium gegeven om hun best practices te presenteren.