Zorgpartners – Deel 2: Best practices Irishof

Davinia Levie

De voorkeur van Zorgpartners Midden-Holland voor de compacte scan is gebaseerd op de beknopte en op maat gemaakte vragenlijst die makkelijk en snel in te vullen is door medewerkers. De nieuwe methodiek brengt Zorgpartners Midden-Holland in de positie om doelgerichter aan de slag te gaan en sneller resultaat te boeken. Naast het feit dat de centra aan de slag gaan met de eigen resultaten, actieplannen opstellen en de doelen binnen de gegeven periode proberen te behalen, zet Zorgpartners Midden-Holland in op kennisdeling tussen de centra. Davinia Levie van Effectory, sprak met Jeannette Weber, leidinggevende Serviceteam Irishof, over hun best practices.

Communicatie en eilandjescultuur

Irishof, een centrum voor mensen met een visuele beperking, dagverzorging of tijdelijk verblijf, heeft in slechts een jaar tijd grote stappen vooruit gezet. Naar aanleiding van de resultaten uit de tweede raadpleging van mei 2015 is het facilitair team bij elkaar gekomen om de confronterende vraag “Hoe heeft het zo ver kunnen komen?” te beantwoorden. Verandering was een must. Tijdens de sessie is er dan ook geen blad voor de mond genomen en zijn er concrete actieplannen gemaakt. Naast een lange lijst verbeteracties is er vooral een focus geweest op de communicatie en eilandjescultuur binnen Irishof. De aanpak en acties zijn inspirerend, mede doordat de medewerker en de cliënt centraal staan bij elke keuze.

Medewerkersonderzoeken bewegen mee met de VVT-sector

Betere resultaten

De behaalde progressie komt duidelijk naar voren in de resultaten van de tweede raadpleging. Behoorde Irishof vorig jaar nog tot één van de laag scorende teams van Zorgpartners Midden-Holland, nu vallen zij onder de goed scorende categorie. Jeannette Weber vertelt over het succes van Irishof als één van de sprekers van de best practices presentaties en deelde waardevolle ideeën.

De best practices van Irishof

  • Motiveer samenwerking door dagborden. Om de communicatie tussen verschillende afdelingen te bevorderen zijn er dagborden opgehangen. Iedereen verzamelt dagelijks bij het bord om te bespreken wat er zich op dat moment voordoet. Dat kan een complimentenronde zijn, het nabespreken van een incident of het opvangen van werk uit andere teams. 
  • Vervul wensen. Elke medewerker is de vraag “Wat is jouw wens voor Irishof?” gesteld. Deze zijn verzameld in een grabbelton waar elke dag een nieuwe wens uit getrokken wordt, om die vervolgens te vervullen. Zo is er inmiddels een nieuwe personeelsruimte gemaakt, zijn de protocollen onder de loep genomen en hebben de medewerkers op de Dag van de Zorg complimenten mogen ontvangen van de cliënten.
  • Denk vanuit de kracht van de medewerkers. Een medewerker die op papier in een bepaalde functie past hoeft daar niet altijd op zijn plek te zitten. Het management houdt dat in de gaten, maakt dit bespreekbaar en creëert de ruimte om medewerkers intern een andere functie te laten bekleden.
  • Houd het persoonlijk. Het management van Irishof hecht er veel waarde aan om op persoonlijk niveau in contact te zijn met de medewerkers onder andere door alle medewerkers bij naam te kennen en aandacht te hebben voor bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden.
  • Denk in oplossingen. Irishof vult de bedden die leeg staan vanwege bezuinigingen door bijvoorbeeld ziekenhuispatiënten nazorg te bieden of cliënten te verzorgen waarvan de mantelzorgers op vakantie zijn. Bovendien worden de vakantieperiodes benut om de persoonlijke omgeving van de cliënten meer te betrekken bij Irishof door middel van het organiseren van extra activiteiten.

Zorgpartners – Deel 3: Best practices Prinsenhof

Op de goede weg

De resultaten van de tweede raadpleging bewijzen dat Irishof op de goede weg is. Op de stelling ‘Ik ben trots op Irishof’ scoort Irishof een 8,2 in vergelijking met een 6,2 op de vorige raadpleging. Vanzelfsprekend is er altijd ruimte voor verbetering. Ook bij Irishof. Zo laat de score op de vraag of medewerkers goed zijn opgevangen na te maken hebben gehad met ongewenst gedrag door cliënten een lichte daling zien. Een thema waar Prinsenhof van Zorgpartners Midden-Holland een antwoord op heeft.