Zorgpartners - Deel 3: Best practices Prinsenhof

Davinia Levie

Waar het ene centrum op bepaalde thema’s laag scoort, blinkt het andere uit. De best practices presentatie van Prinsenhof ging in op de hoge score bij de tweede raadpleging op de nazorg bij ongewenst gedrag door cliënten. Davinia Levie van Effectory sprak met Sytske Seetz, leidinggevende bij Prinsenhof, over de concrete voorbeelden van een andere aanpak.

Ongewenst gedrag

Dat Prinsenhof, verpleeghuis voor mensen met dementie, een voorbeeldrol mag innemen komt naar voren in de resultaten. In vergelijking met de vorige raadpleging is er een stijging te zien op de vraag of medewerkers goed zijn opgevangen nadat zij te maken hebben gehad met ongewenst gedrag door cliënten. Hiervan hebben zelfs twee van de zeven teams binnen Prinsenhof een score van 100% behaald.

Betere nazorg

Ondanks de stijging in meldingen van ongewenst gedrag door cliënten, wordt de nazorg aanzienlijk beter opgepakt. Sytske stelt dat het voorkomen van ongewenst gedrag, waaronder verbaal geweld, fysiek geweld, pesten en discriminatie, een lastig punt is binnen de zorg. Vanwege de doelgroepen binnen Prinsenhof, onder andere crisisopvang van jong dementerenden, is het voorkomen of verminderen ervan bijna onmogelijk. Het feit dat er meer meldingen binnenkomen wordt gezien als een positief resultaat. Medewerkers voelen zich gehoord en zien dat er serieus mee om wordt omgegaan.

De best practices van Prinsenhof

  • Voorkom ongewenst gedrag. Het voorkomen van ongewenst gedrag is moeilijk, maar voor de veiligheid zet Prinsenhof interventies in. Tijdens alle diensten wordt er een polsalarm gedragen. Collega’s worden zo eerder gewaarschuwd wanneer er hulp nodig is op een hofje. Deze alarmen worden voor het aanvangen van een dienst getest, indien zij niet goed functioneren wordt er direct actie ondernomen.
  • Maak ongewenst gedrag bespreekbaar. Om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en hier aandacht aan te geven worden tijdens een werkoverleg bijzondere situaties en casuïstiek besproken. Hierbij zijn zowel de psycholoog als de coach aanwezig. Zo is het mogelijk om duidelijke afspraken te maken die voor alle medewerkers helder zijn en kunnen er aanpassingen gedaan worden in het beleid omtrent de zorg voor de bewoner en het bieden van een veilige werkomgeving voor de medewerker. Ook in het kernteam, bestaande uit arts, psycholoog, leidinggevende en coördinatoren, van de afdeling wordt iedere twee weken overleg gevoerd over alle belangrijke zaken die de afdeling aangaan. 
  • Communiceer per mail. Incidenten worden naast het invullen van een MIM (Melding Incidenten Medewerkers) formulier per mail gemeld aan de leidinggevende zodat de leidinggevende eerder op de hoogte is en er sneller interventies ingezet kunnen worden.
  • Neem direct contact op. Zorg ervoor dat er direct contact wordt opgenomen met de medewerker, ongeacht tijdstip of locatie. Dit kan door langs te lopen op de afdeling of per telefoon.
  • Definieer agressie. Elke medewerker heeft een andere definitie van agressie en ervaart ongewenst gedrag door cliënten op een andere manier. Respecteer de beleving en werk vanuit de oplossing.
  • Geef het een vervolg. De leidinggevende neemt het initiatief om een gesprek te plannen tussen betreffende medewerker, leidinggevende en psycholoog waarin het incident geëvalueerd wordt. In dit gesprek is er ruimte voor de medewerker om aan te geven hoe hij/ zij een incident heeft ervaren, wat er nodig is om een volgend incident te voorkomen, wat er nodig is om er een volgende keer mee om te gaan en of er meer ondersteuning nodig is, op welk gebied dan ook.

Ruimte voor verbetering

Ook Prinsenhof ziet ruimte voor verbetering. Niet alleen op het gebied van het bevorderen van  kennisdeling tussen de centra, maar ook naar aanleiding van de resultaten. Er is bij Prinsenhof behoefte aan meer kennis op gebied van het betrekken van de omgeving van de cliënt bij Prinsenhof.

Zorgpartners – Deel 2: Best practices Irishof

Kennisdeling als sleutel tot succes

De manier waarop Zorgpartners Midden-Holland kennisdeling stimuleert is goud waard en zet aan tot actie. Alleen al door deze twee centra onder de loep te nemen is het duidelijk dat er daadwerkelijk waardevolle informatie te halen is bij andere centra. Niet alleen bij Prinsenhof en Irishof, maar ook bij de andere 13 centra, ieder met een eigen best practice. Ondanks de fysieke afstand, de verschillende doelgroepen of type centra. De verschillen per centrum bieden juist die andere inspirerende en vernieuwende blik op de aanpak. Zorgpartners Midden-Holland wil vooral inzetten op de kennisdeling tussen centra door van elkaar te leren, bijvoorbeeld door langs te gaan of de telefoon op te pakken. Zo wordt het wiel niet opnieuw uitgevonden, heeft het delen van kennis een positief effect op de resultaten en kan er nog betere zorg worden geleverd aan haar cliënten.