Duurzaamheid

Het belang van bedrijfswaarden

Bedrijfswaarden zijn de belangrijkste principes van een organisatie die het merk en de cultuur van de organisatie weerspiegelen.

Arjen Swank

Ieder bedrijf een Denktank voor Duurzaamheid!

Afgelopen 10 oktober was de internationale Dag van de Duurzaamheid om meer aandacht te vestigen op het belang ervan. Lees meer over het idee van de Denktank!

Marlies Pellikaan