Aan de slag met groene en rode rapportages

Anoek Neele

U hebt een medewerkersonderzoek uitgevoerd binnen uw organisatie. De resultaten zijn bekend. Dan volgt de vraag: wat nu? Hoe gaat u met de resultaten aan de slag, waardoor u in zo min mogelijk tijd, zoveel mogelijk impact kunt creëren?

U kunt elk team voorzien van een praktisch werkboek, waarin staat beschreven hoe u van de resultaten tot een concreet actieplan komt. Maar het kan ook anders! Teams kunnen namelijk ook gedifferentieerd aan de slag gaan met de resultaten.

Een gedifferentieerde aanpak

Bij een gedifferentieerde aanpak worden teams onderverdeeld in drie categorieën, namelijk:

  • Donkergroen: Dit zijn de teams die opvallend hoger dan de totale organisatie en/of benchmark scoren;
  • Lichtgroen: Dit zijn de teams die gemiddeld scoren;
  • Rood: Dit zijn de teams die opvallend lager scoren dan de totale organisatie en/of benchmark.

Wanneer teams aan de slag gaan met de resultaten, vraagt elke categorie om een andere benadering.

Donkergroen: behouden en benutten

Bij teams met donkergroene resultaten zijn er meerdere punten die opvallend hoger scoren. Sta met elkaar stil bij dit mooie resultaat. Wat hebben jullie gedaan om hier te komen? Zijn er punten die extra opvallen, in positieve zin? Vier de resultaten met elkaar en bespreek het volgende: is er een punt dat we, in de toekomst kwijt, kunnen raken? Hoe zorgen we ervoor dat we dit behouden? En zijn er punten die we meer kunnen benutten? Hoe kunnen we dat het beste doen? Op die manier krijgt u nóg meer grip op dit mooie resultaat en benut u het ten volle.

Op organisatieniveau is het van belang de groene teams een podium te bieden: zo zorgt u voor kennisdeling met de rest van de organisatie.

Lichtgroen: bespreken en verbeteren

Lichtgroene teams scoren gemiddeld ten opzichte van de organisatie en/of de benchmark. Dit betekent dat jullie zelf, met elkaar, aan de slag kunnen. Bespreek het volgende met elkaar: welke punten vallen ons in positieve zin op? Is het mogelijk dit meer te benutten? En welke onderwerpen vinden we het meest belangrijk om te verbeteren? Hoe kunnen we dit het beste doen? Op die manier zet het team gezamenlijk een stap voorwaarts.

Als organisatie kunt u de lichtgroene teams het beste zelf aan de slag laten gaan met de resultaten. Informeer deze teams over de “Aan de slag” methodiek en faciliteer waar gewenst.

Rood: verdiepen, bespreken en verbeteren

Bij rode teams zijn er meerdere punten die opvallend lager scoren. Het is belangrijk om hier over in gesprek te gaan. Dit kan door gezamenlijk te bepalen wat de belangrijkste punten zijn die op dit moment spelen. Deze punten verdiept u met elkaar: wat speelt er precies? Wat hiervan is door ons zelf te beïnvloeden? Hoe willen we dat gaan doen? Indien gewenst, kan er gericht vervolgonderzoek voorafgaan aan de verdiepingsslag. Het allerbelangrijkste is om op een prettige, veilige en constructieve manier het gesprek te voeren en zicht te krijgen op acties die leiden tot verbetering. Zorg er als organisatie voor dat de rode teams constructief aan de slag gaan met de resultaten door actief hulp aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een interne of externe begeleider.

Tot slot

Maak in de keuze hoe u aan de slag gaat, altijd verbinding met bestaande projecten en lopende initiatieven. Op basis van dit totale overzicht kunt u gegrond met het medewerkersonderzoek aan de slag gaan, waardoor u het grootste effect bereikt.