Van input naar impact: aan de slag met de resultaten van feedback

Marlies Pellikaan

Je wilt aan de slag met feedback van je medewerkers en hun ideeën benutten. Goed idee! Je hoeft niet ver te zoeken naar de beste ideeën om je organisatie succesvoller te maken. Je medewerkers weten als geen ander wat er slimmer en klantgerichter kan. In dit artikel lees je waar je rekening mee moet houden als je aan de slag gaat met de resultaten van een feedbacktraject.

Van input naar impact: feedback omzetten in actieplannen

We schreven al eerder over waar je rekening mee moet houden voordat je aan de slag gaat met feedback van medewerkers, als je feedback ophaalt via een vragenlijst, als je feedback ophaalt via interviews of een panel. We deelden onze tips voor een goede start van een feedbacktraject, voor tijdens en na het onderzoek en voor de analyse van de resultaten. Maar een feedbacktraject is natuurlijk pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Daarom dit keer aandacht voor hoe je een actieplan maakt als de resultaten binnen zijn.

Ideeën delen

Plan direct nadat je klaar bent met de analyse van de resultaten een moment in om samen met medewerkers alle ideeën op hoofdlijnen te bespreken. Welke ideeën zijn er allemaal? Hoe gaan jullie hiermee aan de slag? Maak een prioriteitenlijst en zet de ideeën waar je het eerst mee aan de slag wilt bovenaan.

Verbeteracties

Probeer alle ideeën op de prioriteitenlijst om te zetten naar concrete verbeteracties. Met gerichte en herkenbare verbeteracties kun je de bevlogenheid van je medewerkers vergroten. Gerichte (team)interventies zijn makkelijker uit te voeren dan grootschalige organisatiebrede verbeterprogamma’s en het effect is groot!

Monitoren

Als je verbeteracties hebt gekozen, is het belangrijk om de voortgang te blijven volgen. Zorg er daarom voor dat er iemand verantwoordelijk is voor elk actiepunt, dat alle actiepunten opgenomen woden in jullie (jaar)plan en dat je regelmatig communiceert over de status van de verbeteracties.

Frequentie van feedback

Hebben de genomen acties tot positieve resultaten geleid? Het volgende feedbacktraject is het ideale moment om dat vast te stellen. Je weet dan ook hoe waardevol je investeringen en inzet geweest zijn. Traditionele medewerkersonderzoeken beperken zich vaak tot een jaarlijkse of tweejaarlijkse ronde. Maar de meningen van medewerkers zijn natuurlijk het hele jaar door waardevol, vooral als er constant veranderingen op de agenda staan. Maatwerk is hierin belangrijk, de feedbackfrequentie moet passen jullie organisatie of team. Door feedback in te zetten als een duurzaam instrument, is de kans groter dat jullie je blijven verbeteren en je op tijd anticipeert op zaken die scherper kunnen. Dit houdt je organisatie wendbaar en flexibel.

Wil je meer tips voor een succesvol feedbacktraject?

Verzeker jezelf van een succesvol en effectief feedbacktraject door vooraf goed over bovenstaande onderwerpen na te denken. In onze gratis checklist staan nog meer praktische tips voor je voor als je aan de slag gaat met feedback van je medewerkers.

Gratis checklist: Succesvol feedback vragen aan medewerkers

Wij geloven dat organisaties die luisteren naar de feedback en ideeën van hun medewerkers succesvoller zijn. Je eigen mensen weten als geen ander wat er handiger en slimmer kan. Door medewerkers bij de organisatie te betrekken, ervaren ze meer werkplezier en presteren ze beter. Organisaties worden hierdoor innovatiever, wendbaarder en klantgerichter.