Bent u ook bezig met talentmanagement?

Arne Barends

De focus van de HR-managers verschuift steeds meer van competentiemanagement naar talentmanagement. Een begrijpelijke ontwikkeling, want vanaf 2010 gaat de beroepsbevolking jaarlijks krimpen met 60.000 personen (bron: CBS). De vergrijzing zet door en er komen minder starters op de arbeidsmarkt dan voorheen. Talent aantrekken, maar vooral ook binnenhouden, is belangrijker dan ooit.

Zonder de juiste mensen op de juiste plaats, is geen enkele organisatie slagvaardig. In 2009 zijn er veel gedwongen reorganisaties doorgevoerd, in 2010 is het voor HR belangrijk om functies opnieuw in te delen en geschikte mensen op de elke plaats te krijgen. Zeker met het oog op de maatschappij van morgen. Talentmanagement is in deze context een veelgenoemde term.

“De Juiste medewerkers op de Juiste plaats op het Juiste moment.”

Een mooie term…maar wat houdt het in?

Over talentmanagement wordt in de vakliteratuur heel veel geschreven. Een eenvoudige en heldere omschrijving die vaak wordt gebruikt is die van de 3 J’s: De Juiste medewerkers op de Juiste plaats op het Juiste moment. Dat dit niet eenvoudig te realiseren is, blijkt onder andere uit ons medewerkersonderzoek. De stelling ‘De werkzaamheden zijn binnen mijn organisatie op een goede manier ingedeeld’ wordt door HR-managers op dit moment beoordeeld met een 4,9. Hoewel er dus al gereorganiseerd is in veel organisaties, lijkt een optimale organisatie van het werk nog lang niet voltooid, net zomin als een optimale bezetting van de aanwezige functies.

Denken als een talentmanager

Hoe maakt u de stap naar succesvol talentmanagement? Hoewel de naam anders doet vermoeden, is talentmanagement in de eerste plaats functioneel, in plaats van mens- of talentgericht, de traditionele benadering van HR. Denken als een talentmanager begint daarom met het omdraaien van het gangbare denkpatroon. Veel HR-managers stellen zich in hun werk de vraag: hoe kan ik mijn medewerkers faciliteren om optimaal te presteren in een functie? Talentmanagement draait deze vraag om: In welke functie kan deze medewerker optimaal presteren?

Eerst de gewenste functies in kaart brengen dus. Vervolgens meten welke talenten er aanwezig zijn in de organisatie en welke wensen en ambities zij hebben. Daarna vaststellen hoe deze talenten het beste ingezet kunnen worden in de organisatie. Dit gebeurt vaak door middel van een combinatie van assessments en persoonlijke gesprekken met medewerkers.

Hoe kan een medewerkersonderzoek u hierbij helpen?

Een medewerkersonderzoek kan u helpen in de voorbereiding & evaluatie van een talentmanagement traject. Effectory maakt een blauwdruk van uw organisatie, waarbij per afdeling in kaart wordt gebracht hoe het gaat met zaken als rolduidelijkheid, betrokkenheid, effectiviteit, productiviteit of vertrekintentie. Kortom: u kunt per afdeling zien hoe het gaat vanuit het perspectief van de medewerkers. Een anonieme nulmeting van de uitgangssituatie, die u te allen tijde kunt raadplegen gedurende uw talentmanagement traject.

Na afloop van een eventuele herindeling van functies en talenten helpt een vervolgmeting u om het effect van het traject te bepalen. De situatie wordt opnieuw helder in kaart gebracht en verschillen in de medewerkerbeleving ten opzichte van uw nulmeting kunt u in één oogopslag zien.