Betrek uw interne klanten bij een verandertraject

Veel organisaties verkeren momenteel in een continu veranderproces, vaak ingegeven door een beoogde kostenbesparing. Er moet meer gedaan worden in minder tijd. Door de interne dienstverlening op scherp te stellen, kan er een efficiëntieslag gemaakt worden en neemt de arbeidsproductiviteit toe. Alleen… hoe pakt u dit aan?

Effect van de veranderingen meten

Het optimaliseren van de interne dienstverlening start met het inzichtelijk maken van het presteren van de interne stafdiensten. Hiervoor is een intern klantenonderzoek hét middel. Vanuit het perspectief van uw interne klanten ziet u precies hoe het bijvoorbeeld gesteld is met de effectiviteit, efficiëntie of interne klantgerichtheid van uw stafdiensten. U krijgt concrete handvatten om verbeteringen door te voeren. Door regelmatig een vervolgmeting uit te voeren, kunt u het effect van het verandertraject nauwkeurig monitoren en waar nodig bijsturen.

Betrek uw interne klanten bij een verandertraject

Om de juiste verbeterslagen te maken, is het cruciaal het primaire doel van uw stafafdelingen niet uit het oog te verliezen: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze interne klanten op een efficiënte en ideale manier geholpen worden? Hieraan ontlenen uw stafafdelingen immers hun bestaansrecht. In tijden van bezuiniging is het daarom van belang terug te keren naar deze basis en te focussen op uw toegevoegde waarde volgens uw interne klant. Met een intern klantenonderzoek brengt u wensen van uw interne klanten op dit gebied helder in kaart. U kunt adequaat inspelen op de klantwensen en zelfs de verwachtingen overtreffen! Door interne klanten te betrekken bij uw doelstellingen en plannen, creëert u meteen draagvlak. Steven Hormann, consultant op het gebied van intern klantenonderzoek, geeft een toelichting: “Juist in een tijd waar u op kosten moet letten, is het belangrijk om bij een veranderende interne dienstverlening feedback te vragen aan uw interne klanten. In gesprek blijven met uw interne klanten is essentieel om aan hun verwachtingen te blijven voldoen.”

“In gesprek blijven met uw interne klanten is essentieel om aan hun verwachtingen te blijven voldoen”