Betrokkenheid meten

Leon van Keulen

Betrokkenheid meten

Het meten van betrokkenheid is cruciaal om te achterhalen in hoeverre medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Betrokken medewerkers zijn immers eerder proactief, klantgerichter en productiever. Door de binding van medewerkers te meten kan de organisatie inzichtelijk maken hoe het gesteld is met de betrokkenheid en waar de organisatie deze kan versterken. Maar hoe meet je betrokkenheid?

Meet betrokkenheid

Er zijn drie verschillende vormen van betrokkenheid: affectieve, normatieve en continuerende. Deze zijn goed te meten, mits de juiste vragen gesteld worden aan uw medewerkers. Medewerkers zijn de bouwstenen van uw organisatie en kunnen vaak haarfijn aangeven welke trotspunten er zijn en waar de knelpunten zitten. Zo wordt duidelijk welke vormen van betrokkenheid sterk vertegenwoordigd zijn binnen de organisatie en waar deze gestimuleerd kan worden.

Wilt u meer weten over het meten van betrokkenheid?

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden van Effectory contact op met ons voorlichtingsteam: 020 – 30 50 102 of via voorlichting@effectory.nl.

Belang van betrokkenheidsanalyse

Om betrokkenheid goed in kaart te brengen is het essentieel een robuuste betrokkenheidsanalyse uit te voeren. Deze manier van meten maakt op een grafische wijze duidelijk waar de organisatie staat ten opzichte van betrokken medewerkers. Ook geeft het een overzicht van de eigen resultaten in vergelijking tot de relevante benchmark. Zo wordt niet alleen duidelijk hoe het intern gesteld is met de betrokkenheid, maar ook wat de externe positie is van de organisatie ten opzichte van andere vergelijkbare werkgevers.

Inzicht in betrokkenheid

Weten in hoeverre medewerkers zich betrokken voelen, opent deuren voor uw organisatie.  Door dit inzichtelijk te hebben, kan er actief naar verbeteringen gezocht worden om betrokkenheid te vergroten. Dit is een directe investering in uw organisatie en heeft als gevolg dat uw medewerkers productiever en klantgerichter te werk gaan.