Betrokkenheid van medewerkers

Leon van Keulen

Betrokkenheid van medewerkers

Betrokkenheid van medewerkers is in de huidige tijd van globalisering, individualisering en flexibilisering minder vanzelfsprekend geworden. Terwijl betrokkenheid vaak als cruciaal onderdeel beschouwd wordt voor een succesvolle organisatie. Immers, betrokken medewerkers houden van hun organisatie, hebben het idee dat ze erbij passen en staan achter de missie en doelstellingen. Door te anticiperen op wat de organisatie nodig heeft, helpen ze deze vooruit.

Wat is betrokkenheid?

Kernwoord van betrokkenheid is ‘binding’. Binding die een medewerker voelt ten opzichte van de organisatie. Betrokkenheid heeft een positief effect op de organisatie, doordat medewerkers zich meer inzetten en vastberaden te werk gaan. Er zijn drie verschillende vormen van betrokkenheid, afgaand op onderzoek van Allen en Meyer (1990): affectieve, normatieve en continuerende betrokkenheid.

Bij affectieve betrokkenheid voelen medewerkers zich thuis bij de organisatie. Ze herkennen zich in de visie en missie en willen daardoor in de toekomst bij de organisatie blijven werken. Bij normatieve betrokkenheid hebben medewerkers het gevoel dat ze behoren te blijven. Ze voelen zich hiervoor moreel verplicht, bijvoorbeeld omdat de organisatie niet zonder ze kan. Bij continuerende betrokkenheid voelen medewerkers zich hoofdzakelijk betrokken omdat ze geen alternatief hebben. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan een slechte positie op de arbeidsmarkt of kan een financiële oorzaak hebben.

Belang van betrokkenheid

Betrokken medewerkers zetten zich meer in voor de organisatie en zijn eerder geneigd er langer bij te blijven. Betrokkenheid van medewerkers komt sterk naar voren in de proactieve ondersteuning van medewerkers en hun vastberadenheid. Daarnaast zorgt betrokkenheid voor een relatief hoge productiviteit, een sterk kwaliteitsbewustzijn en minder ziekmeldingen. Niet-betrokken medewerkers kunnen de organisatie juist tegenwerken en een remmende factor vormen op het succes van de organisatie. Het vergroten van betrokkenheid is juist daarom van belang voor elke organisatie.

Allen, N.J. and Meyer, J.P. (1990). The Measurement and Antecendents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.