Betrokkenheid vergroten

Leon van Keulen

Betrokkenheid vergrotenBetrokken medewerkers hebben een sterke persoonlijke binding met de organisatie waarvoor ze werken. Ze identificeren zichzelf met de missie van de organisatie en durven daardoor een stap extra te zetten om hun werkgever verder te helpen. Niet-betrokken medewerkers werken juist remmend en kunnen een succesvolle organisatie in de weg staan. Het maakt hen eigenlijk niet uit of ze hun werk doen bij de organisatie waar ze nu werken of bij een concurrent. Daarom is het van belang voor organisaties om betrokkenheid te vergroten: aan de ene kant om de betrokken medewerkers te koesteren en aan de andere kant om meer binding te creëren bij de minder- of niet-betrokken medewerkers.

Het belang van bevlogenheid voor uw organisatie

Hoe vergroot je betrokkenheid?

Een lage mate van betrokkenheid heeft vaak als oorzaak dat medewerkers niet goed weten wat de missie en doelstelling is van de organisatie of zich hier niet mee kunnen identificeren. Hierdoor kan de persoonlijke bijdrage van de medewerker aan het geheel onduidelijk zijn en is het lastig voor medewerkers om een gevoel te krijgen dat ze bij de organisatie passen.

Bevlogenheid en betrokkenheid

Om betrokkenheid te vergroten is het van belang om de visie, waarden en doelstellingen van de organisatie continu helder te communiceren naar medewerkers. Daarnaast is het essentieel te beschrijven wat medewerkers bijdragen aan deze visie en wat er van hen verwacht wordt. Door met medewerkers hier over in gesprek te gaan wordt kunnen zij de visie vertalen naar hun eigen situatie en deze zo meer kleur geven. Dit versterkt en verankert de identiteit van de organisatie en medewerkers zullen zichzelf eerder identificeren met de organisatie. Met elkaar het gesprek hierover aangaan is dus essentieel.

Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2016

Hoe kunnen organisaties flexibel en wendbaar blijven? Effectory heeft ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun ideeën en dit samengevat in een rapport.

Downloaden

Maatwerk

Een lage betrokkenheid kan – naast een onduidelijke visie – ook andere oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn een verlaagde werksfeer, ontevredenheid over de leidinggevende of onvoldoende vertrouwen in de directie. Dit kan per organisatie (onderdeel) verschillend zijn. Om op specifieke punten betrokkenheid te vergroten is het van belang medewerkers een platform te bieden waarop zij kunnen aangeven welke verbeteracties in hun ogen noodzakelijk zijn om de betrokkenheid met de organisatie verder te versterken. Het vergroten van de  betrokkenheid is een investeren die zich uitbetaalt in een hogere verloopbestendigheid en  medewerkers die iets extra’s willen doen voor de organisatie waarvoor ze werken.