Bevlogenheid in Griekenland? Werkbeleving in internationaal perspectief

De media staan er vol van. Griekenland lijkt de geëiste 11,5 miljard bezuinigingen niet te gaan halen. Wat doet dat met de bevlogenheid van Griekse medewerkers? De The Global Employee Engagement Index™ laat zien dat – ondanks de huidige situatie in Griekenland – 24,5% van de Griekse medewerkers zowel bevlogen zijn als betrokken bij de organisatie waar ze voor werken.

De score in internationaal perspectief

Is dit een goede score? Het is gemiddeld. De Griekse score ligt tegen het Europees gemiddelde van 25,2% aan. Ondanks deze keurig gemiddelde scores, geeft 12,8% van de Griekse beroepsbevolking aan een vertrekintentie te hebben. In hoeverre is deze bevlogenheid zuiver en oprecht? Dat is altijd de vraag zodra de context onzeker is.

De invloed van hoge werkloosheid

Net als in Spanje, kampt Griekenland met een hoge werkloosheid. In april 2012 was de werkloosheid gestegen tot een recordniveau van 22,0%. Dit zorgt voor meer onrust en heeft zo zijn impact op de bevlogenheid van medewerkers. Een ander effect is dat de groeiende werkloosheid zijn weerslag heeft op de overheidsinkomsten. De belastingopbrengsten zijn gedaald, omdat werkenden minder loon ontvangen en het aantal faillissementen van Griekse bedrijven groeit. Een vicieuze cirkel? We zullen het wel gaan lezen in de media. Die staan er immers vol van.

Vrijblijvend advies

Thinking of conducting an International employee survey? Contact Effectory International for expert advice on the following:

Survivor Syndrome

Een gevaar voor een land waar grote onzekerheid heerst, is survivor syndrome. Oftewel het overlevingssyndroom. In tijden van onzekerheid, kunnen medewerkers onvoorspelbaar gedrag laten zien. Medewerkers reageren vanuit angst of vanuit boosheid; vanuit een overlevingsinstinct. Sociaal wenselijk gedrag is ook meer aan de orde van de dag, omdat onderling vertrouwen afneemt. Zodra medewerkers een hoge mate van het overlevingssyndroom laten zien, wordt het voor organisaties lastig om gericht te anticiperen op ‘zwaar weer’. Het gevolg is dat organisaties minder goed vooruit komen of, in het ergste geval, ophouden te bestaan.

Motivatie van medewerkers vasthouden

Duidelijkheid, consistentie in de communicatie en goed leiderschap zijn belangrijke pijlers om de motivatie van medewerkers vast te houden. Ook al is de boodschap niet altijd even rooskleurig, duidelijkheid zorgt voor houvast. En houvast is wat medewerkers nodig hebben. Als we kijken naar de huidige rolduidelijkheid in Griekenland, zien we een vrij hoog percentage van 33,5% rolonduidelijkheid. Als vergelijk: in Nederland kennen we 18,6% rolonduidelijkheid.

Collega’s en beloning scoren laag

Welke andere resultaten laat Griekenland zien? Griekenland scoort op alle onderdelen van werkgeverschap lager dan het Europees gemiddelde. Met als opvallendste scores: een 3,6 voor beloning en een 6,3 voor collega’s (op een schaal van 0 tot 10). Europa scoort een 4,8 op beloning en een 7,2 op collega’s. Een teken van survivor syndrome is dat medewerkers anderen minder vertrouwen (collega’s) en dat er wordt teruggegrepen naar de basisfactoren van werk (beloning). De tekenen zijn aan de wand. Logisch. Als Griekse medewerker is de situatie nu heel onzeker.

Op kleinere schaal zien we dat organisaties die in zwaar weer zitten ook kunnen kampen met survivor syndrome, rolonduidelijkheid en een (wellicht valse) bevlogenheid. Ook hier is duidelijkheid, consistentie in de communicatie en goed leiderschap essentieel om de motivatie vast te houden. Ook al lijkt de situatie van Griekenland zich in Nederland nog niet voor te doen, het is een uitermate interessante case om lering uit te trekken voor uw eigen organisatie (mocht u bepaalde zaken herkennen).

Bron: www.employee-engagement-index.com

Gratis rapport: Werkbeleving in internationaal perspectief 2011-2012

De Global Employee Engagement IndexTM is dé internationale benchmark tool van Effectory die inzichten biedt in de werkbeleving wereldwijd. Effectory heeft de gegevens van deze benchmark geanalyseerd en gepubliceerd in een rapport. U leest over de laatste wereldwijde trends op het gebied van werkbeleving en internationale HR-professionals geven hun visie aan de hand van de resultaten.

Door: Daniëlle van Alewijn (@daniellealewijn), Effectory International Danielle.van.Alewijn@effectory.nl