Bezuinigen? Breng eerst de interne organisatie in kaart!

Annette Capelle

Overheidsmanagers staan voor een uitdaging: de grootste bezuinigingen ooit staan op de agenda. Bezuinigingen hebben doorgaans grote invloed op de bedrijfsvoering, cultuur en werkwijzen van organisaties. Om gericht te kunnen bezuinigen is het van belang dat u inzicht heeft in hoe de interne bedrijfsprocessen geregeld zijn. Hoe kunnen deze processen optimaal georganiseerd worden zodat de productiviteit toeneemt en de kosten dalen? En hoe krijgt u concrete stuurinformatie in handen waarmee u daadwerkelijk de interne processen gericht kunt verbeteren en uw interne organisatie op scherp zet?

29 miljard bezuinigen

Volgens het Centraal Planbureau moet er de komende jaren 29 miljard bezuinigd worden om de kosten van de crisis, de vergrijzing en de zorg, te kunnen opvangen.1 Geen ministerie, provincie of gemeente is hetzelfde. U kunt zich afvragen waar de mogelijkheden voor kostenreductie binnen uw organisatie liggen. Breng eerst uw interne organisatie in kaart. Het intern samenwerkingsonderzoek van Effectory geeft u een gedetailleerd inzicht in de wensen, behoeften en samenwerking van de verschillende teams binnen uw organisatie. U ziet precies waar efficiënt gewerkt wordt en waar een effiencyslag noodzakelijk is.

Interne samenwerking belangrijke sleutel voor verbeteren van organisaties

De interne organisatie op scherp

“Het succes van een organisatie begint bij het optimaal presteren van de interne organisatie”

Een les uit het bedrijfsleven: Het succes van een organisatie begint bij het optimaal presteren van de interne organisatie. Pas als het intern goed loopt, kun je als organisatie écht klantgericht zijn. Onderstaand model laat zien dat een verhoging van het werkplezier, de klantfocus en de dienstverlening zal resulteren in een efficiëntere, effectievere en klantgerichtere werkwijze als tegelijkertijd het overleg, de herstelwerkzaamheden en de eilandencultuur verlaagd worden. Door het steeds verder optimaliseren van de interne samenwerking kan er soepel en productief gewerkt worden. Een optimale interne samenwerking, waarbij de productiviteit en de kosten van uw organisatie in balans zijn, maakt dat uw organisatie optimaal presteert. Zowel intern als naar externe klanten.

Een verhoging van het werkplezier, de klantfocus en de dienstverlening zal resulteren in een efficiëntere, effectievere en klantgerichtere werkwijze als tegelijkertijd het overleg, de herstelwerkzaamheden en de eilandencultuur verlaagd worden 

Kwaliteit van samenwerking in kaart

Bent u op zoek naar goede stuurinformatie van binnenuit, informatie op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden? Met het intern samenwerkingsonderzoek van Effectory brengt u de kwaliteit van samenwerken in kaart. Uw medewerkers geven de afdelingen feedback, waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben. Hiermee versoepelt u de samenwerking en krijgt elke afdeling input voor verbetering. U heeft een waardevol instrument in handen voor stuur- en voortgangsinformatie. Nu is het moment om een 0-meting uit te voeren, zodat u door de tijd heen kunt zien in hoeverre veranderingen effect hebben op de interne samenwerking en interne verhoudingen. Bijkomend voordeel: “Een betere samenwerking leidt tot meer werkplezier: het aantal irritaties neemt af, veelal kunnen tussentijdse controleslagen vervallen en er wordt veel meer onderling samengewerkt, wat de effectiviteit geweldig stimuleert.”2

___________________________________

1 Bron: http://www.intermediair.nl/artikel/branches-overheid/149298/zo-bezuinig-je-op-ambtenaren.html
2 Bron: Overheidsmanagement – Interne samenwerking écht bevorderen, D.J. de Bruijn