CSG Prins Maurits zet de resultaten van het medewerkersonderzoek om in acties!

Timon Visser

Afgelopen december heeft Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits (CSG Prins Maurits) voor de tweede keer een medewerkersonderzoek (MTO) door Effectory uit laten voeren. Om gericht aan de slag te gaan met de verbeterpunten hebben zij ervoor gekozen om een workshop van Effectory in te zetten. Aan het woord is André Knulst, conrector van CSG Prins Maurits. Hij vertelt over het traject en hoe CSG Prins Maurits de resultaten van het onderzoek heeft omgezet in verbeteracties. Daarnaast vertelt Knulst over het belang van betrokken leraren in het steeds opbrengst gerichter wordende onderwijs.

Over CSG Prins Maurits

De CSG Prins Maurits is een christelijke scholengemeenschap voor PRO, LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Op CSG Prins Maurits zitten circa 1550 leerlingen en werken circa 180 medewerkers. CSG Prins Maurits scoort op bijna alle thema’s boven de benchmark. Zo scoorden zij een 7,7 op tevredenheid. Dit is hoog aangezien het gemiddelde in de onderwijsbenchmark een 7,3 is. Wat met name opvalt is de hoge betrokkenheid bij de organisatie. Prins Maurits scoort een 9,1 ten opzichte van een 7,4 van de benchmark. Hierin is zelfs nog een stijging te zien ten opzichte van het onderzoek in 2009 (toen scoorden ze een 8,6).

Hoe zijn de resultaten bekend gemaakt?

Knulst: “We waren erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek! Deze werden vlak voor de zomervakantie bekend. Anke Valent, consultant bij Effectory heeft als eerste een presentatie gehouden op bestuur, directie en teamleiderniveau. Vervolgens zijn de resultaten in september besproken binnen de teams waar de verbeterslagen te behalen waren. Aangezien we ten opzichte van de vorige keer ook echt stappen wilden zetten.”

Hoe zijn de resultaten omgezet naar acties?

“We hebben gebruik gemaakt van een workshop van Effectory om de teamleiders op te leiden in de aan de slag methodiek. En dit werkte uitstekend. Zo was er één team dat beduidend lager scoorde op effectiviteit en rolduidelijkheid. Teamleiders werden uitgedaagd om zelf te bedenken hoe dit aangepakt kon worden (Wat gaan we aanpakken en hoe kunnen we op effectieve manier de resultaten vormgeven)? Door dit samen te toen ontstond er echt dynamiek. Daarmee bedoel ik: Niet alleen de resultaten in grote lijnen weergeven, maar ook echt inzoomen op de knelpunten. We zijn in gesprek gegaan met ons team om te achterhalen wat kan jouw bijdrage zijn? Op deze manier maakt een MTO je medewerkers veel bewuster van hun eigen bijdrage. Hoe kan ik zélf het meest optimaal functioneren.”

Kun je een concreet voorbeeld noemen van een verbetering die doorgevoerd is?

“Uit het onderzoek bleek dat teams moeite hadden met het efficiënt kunnen werken (6,7 tov 7,3 de vorige meting). Bij één van de teams bleek dat dit mede door de rolonduidelijkheid van de teamleider kwam. Hier konden we heel concreet mee aan de slag”, vertelt Knulst. “ Ze hebben in dat team gezamenlijk de taken van de teamleider benoemd. Afgesproken is dat de teamleider nu de tijdsplanning bewaakt. Door de andere teamleden wordt nu geaccepteerd dat hij de regie houdt. Het gevolg is dat de leerlingenbesprekingen nu veel efficiënter verlopen.” Knulst vervolgt: “Een ander concreet voorbeeld is dat een team te groot bleek om een effectieve besluitvorming te voeren. Bij het HAVO is toen gekozen om één team op te splitsen in twee kleinere teams waardoor er veel effectiever vergaderd kan worden. Daarnaast heeft dit de betrokkenheid van de docenten vergroot (9,1).”

Tenslotte: In de onderwijssector heeft men over het algemeen moeite medewerkers betrokken te krijgen met de organisatie; hoe kan het dat dat bij jullie wel lukt en zelfs doorgroeit?

“Wij zetten niet echt actief in op het vergroten van betrokkenheid, tenminste dat is niet ons primaire doel. We willen goed onderwijs leveren en daarvoor voeren we geregeld gesprekken met docenten, sectieleiders en teamleiders. Daarbij proberen we zo transparant mogelijk te zijn. Het van tijd tot tijd uitvoeren van een medewerkersonderzoek draagt bij aan deze transparantie. Het geeft handvatten om in gesprek te gaan met je medewerkers. Dat moet ook wel; het onderwijs staat vandaag de dag voor een groot aantal uitdagingen. Er worden momenteel veel eisen gesteld. Volgens het bestuursakkoord VO 2012-2015 moeten leerlingen hogere prestaties behalen. Zo wordt er verwacht dat leerlingen op Wiskunde, Engels en Nederlands hoger scoren voor hun examen. Om onze prestaties te kunnen verbeteren is het noodzakelijk om in contact te blijven met onze medewerkers!