De valkuilen van de recessie? Daar trapt u niet in!

Guido Heezen

Dagelijks staan de kranten er vol van: het zijn economisch zware tijden. De berichtgeving wordt gedomineerd door dreigende ontslagen en inkrimpende organisaties. Samen de schouders eronder zetten is belangrijker dan ooit om goed te blijven presteren. Als u zich hier in 2012 op wilt focussen en wilt voorkomen dat uw organisatie stilvalt door angst, leest u dan vooral verder. Wat doet de recessie met de mening van uw medewerkers over hun werk? Hoe kunt u hierop inspelen en als winnaar uit de bus komen?

Effectory signaleert twee opvallende trends bij medewerkers wanneer de economie achterblijft: schijnloyaliteit en het ‘survivor syndrome’. Twee valkuilen die u gewapend met de juiste kennis kunt omzeilen.

Valkuil 1: schijnloyaliteit

Ten eerste is in economisch zware tijden een stijgende trend in de loyaliteit van medewerkers te zien. ‘Ik wil bij deze organisatie blijven werken’ scoort op dit moment een 7,7, in 2007 was dit een half punt minder. Dat lijkt positief, maar tegelijkertijd daalt de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Hier klopt iets niet en dat is natuurlijk begrijpelijk: medewerkers zijn misschien niet zo tevreden, maar bang om hun zekerheid te verliezen. Mensen blijven uit noodzaak bij hun werkgever.

Zodra er betere tijden aanbreken, kunt u er op rekenen dat een deel van uw personeelsbestand direct op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Zijn dit geen oprecht betrokken en gemotiveerde medewerkers? Dan is dit geen bijzonder groot verlies. Het is zonde van uw energie en tijd om pogingen te ondernemen hun vertrek te voorkomen: het lukt u waarschijnlijk toch niet. Zijn dit wél gemotiveerde medewerkers, die graag een stapje extra willen zetten voor uw organisatie, maar hun ei niet kwijt kunnen of zich ondergewaardeerd voelen? Dan is dit absoluut een groot verlies. Waardevolle inzet en expertise verdwijnt uit uw organisatie, het vervangen van een goed functionerende medewerker kost u al gauw twee jaarsalarissen.

Valkuil 2: Het survivor syndrome

Is uw organisatie genoodzaakt om te reorganiseren en afscheid te nemen van medewerkers? Dan is het in de periode direct na het reorganisatietraject verstandig de vinger aan de pols te houden bij de achterblijvers. De loyaliteit van uw medewerkers is geneigd te dalen tijdens en na verandertrajecten. Het gevoel van verbondenheid wordt minder wanneer medewerkers zien dat het opeens voorbij kan zijn. De meerderheid van de medewerkers geeft aan ontevreden te zijn over de manier waarop hun organisatie omgaat met medewerkers tijdens reorganisaties (gemiddelde score: 5,0). Dit geldt zowel voor medewerkers die geraakt worden door het proces als voor medewerkers die onderdeel uitmaken van het proces.

Schuldgevoelens (waarom moest mijn collega weg en mag ik wel blijven?), stress (ben ik de volgende keer de dupe?) en onzekerheid (hoe nu verder?) gaan een rol spelen. Ook kan de werkdruk oplopen: dezelfde klus moet immers door minder mensen geklaard worden. Dit kan zorgen voor nog meer stress. Deze gevoelens worden dikwijls aangeduid als het survivor syndrome. Frustratie, boosheid en een demotivatie liggen op de loer.

Wat kunt u doen?

Om schijnloyaliteit en demotivatie te voorkomen, moeten organisaties goed weten wat er op de werkvloer speelt. Het is belangrijk om in de toekomst díe mensen te behouden die juist het verschil maken voor uw organisatie. Goed in contact blijven met medewerkers en hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de organisatie en hun eigen rol is hiervoor van cruciaal belang. Juist in economische zware tijden. Organisaties die serieus met hun medewerkers omgaan en helder blijven communiceren, plukken hier uiteindelijk de vruchten van en behalen de beste resultaten.

Uw medewerkers hebben bovendien vaak slimme ideeën om het werk beter en handiger te kunnen uitvoeren. Waardevol om naar te luisteren, omdat het nu zo belangrijk is om met zo min mogelijk middelen zo goed mogelijk te presteren. Oplossingen voor problemen zijn vaak gewoon in de organisatie aanwezig. De truc is om ze boven tafel te krijgen. Deze sociale innovatiekracht kan op dit moment hét grote verschil maken.”

Het medewerkersonderzoek van Effectory helpt u om nauwkeurig in kaart te brengen wat er leeft op de werkvloer en welke ideeën uw medewerkers hebben om uw organisatie te verbeteren. Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Voorlichting van Effectory, bereikbaar via 020-3050102 of voorlichting@effectory.nl.