Een eerlijk gesprek over de toegevoegde waarde van de medewerker 

Georgine Adriaansen

Is een groeiend salaris in de toekomst niet langer vanzelfsprekend? In deze video bespreekt Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, de do’s en don’ts met betrekking tot het voeren van een eerlijk gesprek over de toegevoegde waarde van medewerkers.

Toegevoegde waarde in relatie tot salaris 

Zowel de organisatie als de medewerker heeft er niets aan wanneer een medewerker structureel meer verdient dan de toegevoegde waarde die hij/zij de organisatie oplevert. In een dergelijke situatie heeft de organisatie er baat bij dat de medewerker vertrekt en dit kan de medewerker een gevoel van persoonlijke onveiligheid opleveren.

Lagere beloning heeft weinig invloed op betrokkenheid en bevlogenheid

Wie initieert het gesprek?

Het salaris gaat met de tijd vanzelfsprekend omhoog terwijl de ontwikkeling van de medewerker achterblijft. Het is in dit geval niet alleen onwaarschijnlijk dat een medewerker dit zelf aankaart, ook voor de werkgever is het moeilijk om actie te ondernemen. Respect voor het lange dienstverband en de bijdrage die de medewerker in het verleden heeft geleverd maken de situatie gecompliceerd.

Toegevoegde waarde denken

Wat is het gevaar?

Het moment waarop de toegevoegde waarde van een medewerker niet verder toeneemt, zal de werkgever dus een manier moeten vinden om duidelijk te maken dat hij of zij niet meer zal groeien in salaris. Echter, wanneer je als werkgever eenzijdig maatregelen hiertoe neemt dan kan dat leiden tot veel weerstand en een vertrouwensbreuk.

Eerlijk zijn over toegevoegde waarde

Wat brengt de toekomst?

Moet een medewerker in bovenstaande situatie daadwerkelijk minder gaan verdienen? Hoewel dit momenteel nog erg ongebruikelijk is in Nederland, is het te verwachten dat hier over enige tijd gemakkelijker over gesproken kan worden. Een werkgever begeeft zich met betrekking hiertoe op dit moment nog op glad ijs. Medewerkers, ondernemingsraden en vakbonden zien dit immers al snel als onredelijk. De weg naar acceptatie zit hem in heldere communicatie en als management zelf het goede voorbeeld geven.