Duurzaam en succesvol als ZBO, hoe doe je dat?

Het is niet eenvoudig om de gemeenschappelijke deler van Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) te vinden: ZBO’s zijn er in allerlei soorten en maten en met allerlei verschillende taken en bevoegdheden. Wat ZBO’s wél met elkaar gemeen hebben, is dat zij alle geheel of gedeeltelijk door de overheid worden gefinancierd. Het is geen geheim dat de overheid meer dan ooit snijdt in de te besteden subsidies en andere overheidsgelden. Voor alle organisaties die hiervan afhankelijk zijn, betekent dit een grote aanpassing van het inzetten van hun menselijk en financieel kapitaal. Het is belangrijk voor ZBO’s om een zo duurzaam mogelijke koers te kiezen, zodat zij succesvolle organisaties kunnen blijven.

Hoge score op medewerkerstevredenheid en betrokkenheid

Organisaties met bevlogen medewerkers, die weten wat het doel is waar zij aan bijdragen, presteren het beste. Dit blijkt uit de uitgevoerde medewerkersonderzoeken van Effectory. Veel organisaties, waaronder ZBO’s, hechten waarde aan medewerkersonderzoek: het geeft niet alleen een beeld van hoe de organisatie ervoor staat, maar het helpt ook om doelstellingen te realiseren en om de organisatie te veranderen. Opvallend bij ZBO’s is dat tevredenheid en betrokkenheid over het algemeen hoger scoren dan bij andere organisaties in Nederland.

Leveren medewerkers toegevoegde waarde?

Nu is het natuurlijk goed voor een organisatie als haar medewerkers tevreden en betrokken zijn, maar het is – en zeker nu – voor een ZBO daar bovenop van belang dat medewerkers toegevoegde waarde leveren. Bij veel ZBO’s zie je terug dat medewerkers vinden dat er beter kan worden gecommuniceerd, zowel tussen als binnen afdelingen en zowel top-down als bottom-up. Verder is het voor medewerkers van ZBO’s niet altijd helder wat hun takenpakket inhoudt of welke resultaten er nu precies van hen worden verwacht. Door het gebrek aan goede samenwerking en volledige rolduidelijkheid, hebben medewerkers het gevoel niet efficiënt te kunnen werken of niet optimaal te kunnen presteren, terwijl het juist nu belangrijk is om op het scherpst van de snede te kunnen werken.

Naast betrokken ook bevlogen medewerkers

Hoe kan je nu als ZBO ervoor zorgen dat de medewerkers optimaal presteren? Een aantal belangrijke basisingrediënten is bij het gros van de ZBO’s al aanwezig: betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. Medewerkers vinden dat ze bij hun organisatie passen en willen er graag nog een tijdje blijven werken. Hoe zorg je er als organisatie nu voor dat medewerkers naast betrokken ook bevlogen worden: zich ook willen inzetten voor het succes van de organisatie, extra stappen willen zetten en “de kar willen trekken”?

Waardering en feedback

Hierbij speelt de directie of het management van een ZBO een belangrijke rol: door de medewerkers te waarderen en door echt te luisteren naar hun ideeën en suggesties (feedback), voelen medewerkers zich gezien en krijgen zij vleugels. Is het echt zo simpel? Waardering en feedback spelen een grote rol in de werkbeleving van mensen, en zijn belangrijk indicatoren voor bevlogen medewerkers. Op het moment dat de medewerker zich gewaardeerd voelt, is een ZBO hard op weg om een duurzame, succesvolle én energieke organisatie te worden.

Waar wil je als organisatie heen?

Tot slot is richting van belang. Op het moment dat een ZBO een boodschap uitdraagt, die overal in terugkomt en waar de medewerkers van zijn doordrongen, dan draagt dit in grote mate bij aan de identiteit van de organisatie. Als je dan ook nog eens de juiste mensen aan boord hebt, die zich hiervoor willen inzetten en hard maken, dan is de prikkel om samen de organisatie tot een succes te maken groot. Zelfs in tijden dat het presteren met minder middelen zal moeten!