Een derde van de medewerkers wereldwijd is bevlogen en betrokken

Suzanne Mancini

Uit recent internationaal onderzoek van Effectory blijkt dat gemiddeld 29% van de medewerkers wereldwijd bevlogen en betrokken aan het werk is. In Europa is dat percentage iets lager: 27%. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen continenten en landen onderling.

Een derde van de medewerkers wereldwijd is bevlogen en betrokken

Dat blijkt uit de Global Employee Engagement Index van Effectory, een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder medewerkers uit 54 landen. Het percentage is de afgelopen jaren toegenomen, het aantal bevlogen en betrokken medewerkers is nu ruim 3,5 procent hoger dan in 2014.

Scores van de continenten

Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika scoren het hoogst van alle continenten, hier is 39% van de medewerkers bevlogen en betrokken aan het werk. In Europa, Azië en Oceanië wordt onder het gemiddelde gescoord. Europa komt uit op een percentage van 27%, Oceanië op 26% en Azië op 25%. 

Grote verschillen tussen landen

Tussen landen zijn ook grote verschillen zichtbaar. Met name in Azië is dat het geval. In Japan is bijvoorbeeld slechts een op de tien medewerkers bevlogen en betrokken, in Singapore is dat 15%. Lage scores wanneer we dit vergelijken met India en Thailand (48% bevlogen en betrokken).

Binnen Europa zijn verschillen minder extreem. In Scandinavië ligt het percentage medewerkers dat bevlogen en betrokken is op het gemiddelde, 29%. In Frankrijk en België liggen de scores juist ver beneden gemiddeld, respectievelijk 24% en 23%. Nederland scoort iets bovengemiddeld: 31%. Ook Zuid en Oost Europa scoren 31%.

Wat levert bevlogenheid en betrokkenheid op?

“Bevlogen en betrokken medewerkers zijn productiever en klantvriendelijker. Ze zijn minder geneigd om je organisatie te verlaten” vertelt Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory. “Net zo belangrijk is dat bevlogenheid mensen innovatiever maakt. En dat levert je organisatie veel op. Zo scoren organisaties met bevlogen medewerkers ook beter op flexibiliteit en winstgevendheid. Ze zijn klaar voor de toekomst.”

Week van de bevlogenheid

Effectory is trotse ambassadeur van de Week van de Bevlogenheid. We streven naar 80% bevlogen medewerkers in Nederland in 2025. Op donderdag 15 juni vindt het event ‘Succesvol werken aan bevlogenheid’ plaats in Leusden. Dit is een event voor leidinggevenden en HR professionals waar sprekers je meenemen in hoe je succesvol kan ondernemen met bevlogen medewerkers.